>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
HomeBibliotheekHeyst leeft stelt voor: HL zoektocht 2011 : van 1 juli tot 15 september

Museumbibliotheek

bezitTitle
OBKH_KHSF [SF] 475.24De ontleding : brug tussen lager en middelbaar onderwijs
OBKH_KHSF [SF] 475.24Geen spelfouten meer : nieuwe spelling 1956 met 80 herhalingsdictees en 800 zinnen ter ontleding
OBKH_KHSF [SF] 475.24Geen spelfouten meer : nieuwe spelling 1956 met 80 herhalingsdictees en 800 zinnen ter ontleding
OBKH_KHSF [SF] 475.24Bien écrire l'alphabet
OBKH_KHSF [SF] 475.26Uit het leven van Frans en Grietje
OBKH_KHSF [SF] 475.26Denkend lezen
OBKH_KHSF [SF] 475.26Vragenboekje voor stillezen bij "Zonnige jeugd" 6de leerjaar
OBKH_KHSF [SF] 475.26Denkend lezen
OBKH_KHSF [SF] 475.26Stil en goed : methode voor stil en luid lezen, woordenschat, spreken, stellen
OBKH_KHSF [SF] 475.26Stil en goed : methode voor stil en luid lezen, woordenschat, spreken, stellen
OBKH_KHSF [SF] 475.26Lustig volkje : aanvankelijk leesonderricht door de Broeders Maristen
OBKH_KHSF [SF] 475.26Vormend lezen
OBKH_KHSF [SF] 475.26Van Jan, Paul en zus : tweede oefenboekje bij de nieuwe globaal-methode "Met spel en rijm"
OBKH_KHSF [SF] 475.26Stil en luid lezen : taal- en stijlvorming, ideo-visuele leesmethode
OBKH_KHSF [SF] 475.26Stillezen : oefeningen in het denkendlezen voor het vijfde leerjaar van de lagere scholen
OBKH_KHSF [SF] 475.26Denkend lezen
OBKH_KHSF [SF] 475.26Zonnige jeugd : lees-taalboek voor het tweede leerjaar
OBKH_KHSF [SF] 475.26Stil en goed : methode voor stil en luid lezen, woordenschat, spreken, stellen
OBKH_KHSF [SF] 475.26Lustig volkje : aanvankelijk leesonderricht door de Broeders Maristen
OBKH_KHSF [SF] 475.26Het lezen ten grondslag aan taal en stijl
OBKH_KHSF [SF] 475.26Het lezen ten grondslag van taal en stijl
OBKH_KHSF [SF] 475.26Praktisch leesboek met taal- en stijloefeningen voor het derde studiejaar
OBKH_KHSF [SF] 475.34Méthode rapide de lecture à l'usage des élèves de la première année du degrée inférieur
OBKH_KHSF [SF] 475.34Frans spreken : dl. 3
OBKH_KHSF [SF] 475.34Le français à l'école élémentaire a l'usage de l'enseignement primaire et de la section préparatoire des écoles moyennes