HomeNieuwsNieuws 2007Boek Mijn jeugd en vissersleven (1937-1967) - Fernand Gevaert - 20 oktober 2007

Fernand Gevaert (°Heist 1932) is visser geweest in Zeebrugge. In 1946, als veertienjarige, monsterde hij aan op een vissersboot. De keuze voor een leven op zee was niet van harte (hij moet als oudste mee helpen het kostje verdienen voor een gezin dat steeds maar aangroeide en tenslotte veertien kinderen telde), maar hij hield het er toch zo’n twintig jaar uit. Daarbij doorliep hij alle stadia van het vissersleven: als scheepsjongen, lichtmatroos, matroos en tenslotte schipper-machinist en reder van zijn eigen schip. Zijn zakelijk verslag, zonder romantiek of franje, is een zeldzaam getuigenis van het leven op zee uit onze regio. De auteur woont thans te Bassevelde (Oost-Vlaanderen).

De Vlaamse Oostkust gold tijdens de oorlog als “het beste hoekje van België”, maar dat veranderde in september 1944. Terwijl het gros van de Vlaamse gemeenten snel bevrijd was, was de strook tussen Zeebrugge, Westkapelle en Knokke dat pas begin november 1944. Eerst werden de inwoners van Zeebrugge en daarna ook die van Heist naar Knokke geëvacueerd, terwijl de streek door de Duitsers onder water gezet werd.

  • Fernand Gevaert maakte het allemaal als kind mee, en beschrijft het ook. Zijn getuigenis werd door de uitgever aangevuld door drie verschillende verslagen uit die tijd:
    ° Dagboek van de Zusters van O.-L.-Vrouw ten Bunderen uit Knokke van mei 1940 en september-oktober 1944. Een accuraat verslag van de oorlogsgebeurtenissen.
    ° Uittreksels van een enquête die het ministerie van onderwijs in 1978 uitvoerde bij een aantal priesters uit de streek die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.
    ° Verslagen in het bisschoppelijk archief te Brugge van pastoors die melding maakten van de oorlogsschade aan hun kerken en op hun parochie (1944).

Het boek is geïllustreerd met foto’s die werden ter beschikking gesteld door het Bundesarchiv Koblenz, de auteur en Sincfala, Museum van de Zwinstreek. Het telt 168 blz. en is gebonden met stofwikkel. Prijs: 17,75 €. Uitgeverij L. Vanhaecke, Titecastraat 22, 8200 Brugge. ISBN: 978-90-735164-41.