HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2007Onderzoek - Speelgoed: spiegel van de 'grote wereld' / 2007 - Binnen spelen. Buiten spelen. Géén vervlogen droom!

Uit het onderzoek bleek in ieder geval dat Vlaanderen trots mag zijn op een erg rijke spelcultuur. Deze tentoonstelling stelt zich dan ook tot doel om iedere bezoeker bewust te maken van deze spelcultuur en het spelerfgoed dat door ieder van ons voor een stukje bewaard wordt. Dit des te meer in een tijdperk waarin almaar meer aandacht kan en mag worden geschonken aan de verschillende en uiteenlopende aspecten van erfgoed, de aandacht voor erfgoeddragers en erfgoedbewaring. Uit het onderzoek blijkt in ieder geval dat speelgoed wel degelijk een volwaardige erfgoeddrager is en blijft, en dit van zowel materieel als immaterieel erfgoed. Speelgoed toont ons ook aan hoe complex en rijk dit erfgoed wel kan zijn.

In elk stukje speelgoed leren we iets over de grote wereld en speelgoed kan men zo ook terecht beschouwen als de ‘spiegel van deze grote wereld’. Het Speelgoedmuseum definieerde zes verschillende spiegels van het speelgoed, die de vele aspecten van de maatschappij letterlijk weerspiegelen en een aanzet geven om over deze aspecten te reflecteren:

1. Poppen, serviesjes, mechanische clowns, marionetten, ... zijn de spiegel van de vele activiteiten van de mens.
2. Teddyberen, knuffels, dierentuinen, boerderijdieren, ... zijn de spiegel van de wereld van de dieren.
3. Speelgoedvrachtwagens, miniatuurtreinen, racebanen, trapauto’s, ... zijn de spiegel van mobiliteit in de grote wereld.
4. Bouwdozen, chemiedozen, toverlantaarns, timmerdozen, ... zijn de spiegel van wetenschap en techniek
5. Voetbalspellen, kaartspellen, bikkels, tollen, ... zijn de spiegel van spelactiviteiten die plaatsvinden als mensen samen zijn
6. Zelfgemaakt speelgoed zoals bakfietsen, exotische maskers, wilde dieren, tokkelinstrumentjes, ballen, ... zijn de spiegel van de creativiteit en verscheidenheid over de hele wereld.

De spiegels tonen aan dat speelgoed op deze manier kinderen de kans kan bieden om de grote wereld bevattelijk te maken. Het speelgoed is voor kinderen als het ware een kleine spiegel van de grote wereld. Spelen en speelgoed geven elk kind de kans om te leren uit ervaringen, zich lichamelijk en geestelijk te ontwikkelen en te leren functioneren in de grote wereld van de mensen.

Vanuit deze bedenking werd ook besloten om de tentoonstelling volledig aan te passen naar de leefwereld van het kind. De bezoeker krijgt op die manier de gelegenheid om zich opnieuw heel even kind te voelen en terug te blikken op de eigen kinderjaren. Dit is ook veruit de meest geschikte manier om herinneringen en verhalen uit de kindertijd weer onder de aandacht te brengen bij ieder van ons. Zo hopen we alvast om elke bezoeker bewust te maken van het speel(goed)erfgoed dat hij/zij met zich meedraagt.