HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2007Onderzoek - Tijd / 2007 - Binnen spelen. Buiten spelen. Géén vervlogen droom!

De veranderingen doorheen de 20e eeuw en in het begin van de 21e eeuw werden vooral duidelijk op het vlak van de traditionele kinderspelen. Deze spelen hebben een aantal belangrijke kenmerken, waardoor ze zich onderscheiden van andere kinderspelen:

- Ze hebben hun vaste vorm gekregen door bijzondere, ongeschreven spelregels, die de gang en de afloop ervan tot in de kleinste bijzonderheden vastleggen.
- Eigen aan deze kinderspelen zijn: beweging, verbeelding, ritme, humor
- Ieder jaar, gedurende dezelfde seizoenen, komen de verschillende spelen weer boven.
- De meeste kinderspelen blijven redelijk goed bewaard, volgens een vast stramien. Oudere kinderen vallen na verloop van tijd af, en een nieuwe generatie spelers komt eraan. Er gaat meestal een sterke invloed uit van de oudere kinderen op de jongere. De nieuwe lichting volgt de formule van elk spel meestal vrij getrouw, bijna als eerbied voor een ritus.
- Maar: kinderspelen worden voortdurend beïnvloedt door nieuwe vondsten en allerhande invloeden van buitenaf. Op die manier kunnen er vervormingen optreden van de gekende spelletjes

Daarbij komt nog dat traditioneel spel een bijkomende en niet te onderschatten waarde heeft voor de band met het verleden – de ‘roots’. Dit geeft kinderen een gevoel van geborgenheid in de eigen cultuur mee. De connectie met vorige generaties creëert een identiteitsbesef dat erg belangrijk is voor de algemene ontwikkeling van het kind.

Traditionele kinderspelen zijn vaak ook de overlevering van de gebruiken van bevolkingsgroepen uit het verleden. Dergelijke gebruiken zijn soms verdwenen, maar leven vaak nog voort in de kinderspelen.

Vanuit deze optiek werd ook besloten om deze tentoonstelling kleinschalig en charmant te houden. Dit geven we nostalgie een kans en blijft er ruimte om te luisteren, te praten én te verzamelen!