HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2007Haven van Zeebrugge - Plannen en bouw / 2007 - Havens in de Zwinstreek

Na de Tweede Wereldoorlog is het grondig ontmijnen en uitbaggeren noodzakelijk. De heropbouw duurt tot in 1951. Tussen de vissersvaartuigen staan nu ook pleziervaartuigen. Ze krijgen een eigen stek in de haven. De doorbraak voor Zeebrugge komt er in 1960 door een schaalvergroting van de schepen, het roll-on/roll-off verkeer en de containerscheepvaart.

Tientallen studies en rapporten later beslist de regering in 1970 voor de aanleg van een voorhaven en de uitbouw van een achterhaven. De plannen worden in de loop van de jaren aangepast aan de zich steeds wijzigende behoeften en omstandigheden.

De werken voor de grote uitbouw worden uitgevoerd tussen 1972 en 1985. Ze omvatten de bouw van een voorhaven met twee lange strekdammen van 4 km lang (zonder sluizen toegankelijk voor grote zeeschepen) en een achterhaven met twee grote dokken (bereikbaar via de Pierre Vandammesluis). Heist, Ramskapelle en Dudzele staan grond af aan Brugge. Daar verdwijnen heel wat boerderijen. Koning Boudewijn opent de nieuwe haven van Brugge-Zeebrugge op 20 juli 1985.

belfotop_1989-1990_web_kleinNGI_1995_web_klein
Foto links: Orthofotoassemblage Zwinstreek, 1989-1990 - Eurosense Belfotop
Kaart rechts: Zeebrugge 5/5 Noord, 1995 - Nationaal Geografisch Instituut, schaal 1/10.000