Literatuur
• Aalbregtse, M.A.A., Herbouwd Oostburg, Oostburg, 1972
• Bauwens, A.R., e.a., Bevreesd bevrijd. West-Zeeuws-Vlamingen over de bevrijding, Aardenburg, 2005
• Bergh, S. van den, Verdeeld land. De geschiedenis van de ruilverkaveling in Nederland, 1890-1985, Groningen/Wageningen, 2004
• Brusse, P., W. van den Broeke, Provincie in de periferie. De economische geschiedenis van Zeeland 1850-2000,
• Utrecht, 2005
• Buysrogge, C., G. Sponselee, Tot zover. Reis door de Zeeuws-Vlaamse woon- en werkgeschiedenis, Axel, 1999
• Cornelis, J.Ch., IJzendijke Oud en Nieuw, Oostburg, 1971
• Cruyningen, P.J. van, Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850, Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, Aardenburg, 2000
• Driel, L. van, A. Steketee, Zeeuwse plaatsnamen. Van Aardenburg tot Zonnemaire, Vlissingen, 1995
• Encyclopedie van Zeeland, I-III, Middelburg, 1982-1984
• Filarski, R., Kanalen van de koopman-koning. Goederenvervoer, binnenscheepvaart en kanalenbouw in Nederland en België in de eerste helft van de negentiende eeuw, Amsterdam, 1995
• Geerse, J., Zevenxzeven. Verhalen bij religieus erfgoed, Middelburg, 2008
• Gottschalk, M.K.E., Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, I-II, Dieren, 1983
• Heeringen, R.M.A. van, P.A. Hendrikx, A. Mars (red.), Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland, Goes/Amersfoort, 1995
• Hollestelle, L.M., e.a., Werken met Zeeuwse bronnen, Amsterdam, 1998
• Jongepier, H., Zeeland in de prehistorie, Middelburg, 1995
• Kraker, A.M.J. de, (red.), De Westerschelde, een water zonder weerga, Kloosterzande, 2002
• Kruijff, T. de, Atlas van historische vestingwerken in Nederland. Zeeland, Utrecht, 2004
• Meertens, P.J., Letterkundig leven in Zeeland in de XVIe en de eerste helft der XVIIe eeuw, Amsterdam, 1943
• Leper, J., Kunstmatige inundaties in maritiem Vlaanderen 1316-1945, Tongeren, 1957
• Priester, P., Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw, Wageningen, 1998
• Provincie Zeeland, Onverkende paden. Uitdagingen voor de Provincie Zeeland door de veranderde bevolkingsopbouw, [Middelburg,] 2008
• Roebroeks, W., Oermensen in Nederland. De archeologie van de oude steentijd, Amsterdam, 1990
• Roose, I. De, e.a., Vorsten, burgers en soldaten. Romeinen en middeleeuwers in Oudenburg, Middelburg en Aardenburg, Maldegem/Oudenburg/Sluis, 2008
• Sandberg, G.F., Overzetveren in Zeeland, Arnhem, 1978
• Stenvert, R., e.a., Monumenten in Zeeland, Zwolle, z.j.
• Stockman, L., P. Everaers, Versterckt Zeeland, Middelburg, 1999
• Tirion, I., Tegenwoordige staat. Beschryving der Generaliteitslanden, Amsterdam, 1751 (repr. als Nederland in vroeger tijd, XIV, Zaltbommel, 1966)
• Trimpe Burger, J.A., De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia, Middelburg, 1997
• Veer, H. van der, Watertorens in Nederland, Rotterdam, 1979
• Verburg, M., Zeeland 1940-1990. Economische ontwikkeling in het licht van de ruimtelijke economie en de economische geografie, Middelburg, 1996
• Vos, P.C., W.E. Westerhof, A.W. van Kleef, Het onderste boven. De Zeeuwse geologie vanaf het Holoceen in kaart gebracht, Middelburg, 1999
• Wesseling, J., De geschiedenis van Terneuzen, Groningen, 1970²
• Wilderom, M.H., Tussen afsluitdammen en deltadijken, Vlissingen, 1973
• Zwemer, J., (red.), Zeeland 1945-1950, Vlissingen, 2000
• Zwemer, J., (red.), Zeeland 1950-1965, Vlissingen, 2005

Sites
• www.gemeentesluis.nl
• www.terneuzen.nl