HomeNieuwsNieuws 2008Tentoonstelling 100 jaar Compagnie Het Zoute - 7 september

De Compagnie Het Zoute is opgericht op 1 mei 1908. Het is niet elke onderneming gegeven de respectabele leeftijd van 100 jaar te bereiken en het is eveneens een feit dat elke onderneming in haar bestaan betere en mindere tijden heeft gekend. Daarom ook is het des te belangrijker niet voorbij te gaan aan deze verjaardag.

In het begin van de vorige eeuw is het toerisme langs onze kusten ontstaan. Dit heeft geleid tot het opbloeien van een belangrijk aantal badsteden, verspreid over Europa. Knokke was toen een klein dorpje dat in veel gevallen niet eens een plaats verdiende op de geografische of toeristische kaart. De familie Lippens bezat sinds de 18de eeuw gronden in Het Zoute. Ze speelde bovendien een belangrijke rol in de laatste indijkingen die aan de Zwinstreek haar huidig patroon hebben bezorgd. Aanvankelijk hadden de grondverwervingen en inpolderingen enkel tot doel de landbouwactiviteiten uit te breiden. Het ontstaan van toeristische activiteiten liet toe een nieuwe visie te ontwikkelen en de uitbouw van een heuse badstad mogelijk te maken. De familie Lippens werd zich snel bewust van de noodzaak om versnippering tegen te gaan en was ervan bewust dat grotere entiteiten grond een gestructureerde, doordachte en kwaliteitsvolle uitbouw mogelijk konden maken. Deze zorg werd eveneens gedeeld door de familie Piers de Raveschoot, die van in den beginne het project heeft ondersteund. Van meet af aan werd daarbij door de oprichters van de Compagnie Het Zoute de nadruk gelegd op kwaliteit.

De Compagnie heeft echter ook minder leuke tijden gekend. Beide wereldoorlogen geleid hebben geleid tot een behoorlijk aantal jaren inactiviteit. Bovendien is niet elk initiatief bekroond geweest met succes. Zo was in de jaren 1970 de bouw van het overdekte zwembad, zoals men soms zegt, “een brug te ver”. Ook heeft de Compagnie moeten vaststellen dat, vooral sinds de jaren 1970, het ecologisch bewust worden zich uiterst kritisch opstelde. Het was dan ook niet altijd evident om een nieuw evenwicht te vinden tussen de uiteenlopende visies daaromtrent.

Een van de meest atypische initiatieven van de Compagnie Het Zoute, en dan voornamelijk onder impuls van Graaf Léon Lippens, is de oprichting geweest in 1952 van het natuurreservaat Het Zwin. Ten eerste was Het Zwin in zijn tijd het grote voorbeeld dat menig natuurpark over de hele wereld heeft geïnspireerd. Ten tweede lijkt het eigenaardig dat een vastgoedonderneming een groot gedeelte van haar mooist gelegen eigendommen, niet te gelde maakt en “opoffert” aan de natuur. Dit is voor de Compagnie het bewijs van haar natuurbewustzijn door de jaren heen. De Compagnie blijft dan ook met bijzondere belangstelling de evolutie van Het Zwin volgen.

Praktisch
Cultuurcentrum Scharpoord - Knokke-Heist
Vanaf 8 september 2008 tot en met 4 januari 2009 – Elke dag van 10 tot 18 uur.