HomeNieuwsNieuws 2008Wetenschatten – vier eeuwen kustonderzoek in beeld - 17 semptember

nieuws_2008wetenschatten_logoDe Belgische kust en zee werd in de afgelopen eeuwen grondig onderzocht en door de mens intens gebruikt. Tevens hebben veel Belgen belangrijk werk geleverd in het marien onderzoek en een prima historische wetenschappelijke reputatie opgebouwd. Doorheen de tijd leverde dit alles een indrukwekkend volume publicaties en documentatie op. De meeste teksten hiervan zijn vrij goed ontsloten en gekend. Maar anders is het gesteld met de vele illustraties in deze literatuur. Foto's van de duinen (bijv. de beroemde foto's van Massart), prachtige tekeningen van vissen en schelpen, de originele plannen van havenmuren en kanalen, en nog veel meer: ze dreigen verloren te gaan, omdat ze diep verborgen in boeken en rapporten nooit meer het daglicht zien.

Het project Wetenschatten wil dit uniek wetenschappelijk kustpatrimonium redden en de Wetenschatten-website is dan de schatkamer voor de historische illustraties, foto's, kaarten en plannen van de eigen mariene regio, en van belangrijke zeeonderzoekers van bij ons. Alle items worden voorzien van de nodige duiding (titel, bron, …) en korte inhoudsbeschrijving. Op deze manier brengt Wetenschatten onze unieke zeedocumentatie terug boven water en legt opnieuw de verbanden bloot tussen beeld en tekst, tussen zien en weten, tussen kijken en kennis. Wetenschatten activeert zo de dialoog tussen zeewetenschappers en het publiek, en kan het verleden en heden van marien onderzoek een nieuwe dynamiek geven.

Je kan door de beeldbank bladeren op basis van thema , auteur van de publicatie of tijdsperiode, of gericht zoeken naar beeldmateriaal via de zoekfunctie.

Daarnaast bevat de website ook fiches van historische figuren uit het zeewetenschappelijk onderzoek. Hierin wordt o.a. de levensloop van de wetenschappers en het belang van hun werk voor het kust- en zeeonderzoek besproken.

Wetenschatten, een project van het Vlaams Instituut voor de Zee, kwam tot stand met de steun van de Provincie West-Vlaanderen. Het project kadert in een programma voor permanente ontsluiting van Immaterieel Cultureel Erfgoed in de provincie West-Vlaanderen.