HomeNieuwsNieuws 2009Identificatie foto’s uit de oude doos - Een nieuw project staat in de startblokken

De Seniorenraad van Knokke-Heist en Sincfala, Museum van de Zwinstreek starten een samenwerkingsproject voor de identificatie van de foto’s uit de collectie van Museum Sincfala.

Het museum heeft in de collectie een 12.000 tal (meest recente schatting) foto’s. Het gaat om foto’s die gedurende het bestaan van het museum werden geschonken. De foto’s zijn de afgelopen jaren volgens thema gesorteerd. De bedoeling is om al deze foto’s op termijn te identificeren en via de Beeldbank West-Vlaanderen (het museum sloot hiervoor al een overeenkomst met de provincie) toegankelijk te maken voor zo’n breed mogelijk publiek.

Voor Museum Sincfala is dit een goede manier om de foto’s uit de collectie te ontsluiten. Voor de Seniorenraad wordt deze samenwerking een reguliere activiteit die past binnen het opzet om vooral niet-georganiseerde senioren te laten deelnemen aan de werking van het Ontmoetingscentrum de Vierbote. Er zijn maandelijkse bijeenkomsten gepland de eerste vrijdag van de maand tussen 15 en 17 uur. De eerste bijeenkomst vindt dus plaats op vrijdag 5 juni in de namiddag. Alle senioren die het museum wil helpen met deze opdracht, komt gewoon langs in het Ontmoetingscentrum de Vierbote, De Vrièrestraat 26, 8300 Knokke-Heist. Ook op vrijdag 3 juli en 7 augustus zijn al bijeenkomsten gepland.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 5 juni zullen vooral foto’s van plaatsen en mensen uit Heist, de visserij en het Casino worden bekeken. Voor wie meehelpt aan de identificatie is een drankje voorzien.