HomeNieuwsNieuws 2009Boek De Zee van Toen

ax-veldkartering_2008_webTijdens de eerste drie maanden van 2009 heeft Raakvlak, de Intergemeentelijke Archeologische dienst voor Brugge en Ommeland, waar ook de gemeente Knokke-Heist sinds 2007 deel van uitmaakt, verkennend onderzoek gevoerd op de terreinen van het project Duinenwater en het A11-traject (vroeger AX genoemd).

Raakvlak houdt het publiek op de hoogte van dergelijke dossiers via de website www.raakvlak.be [Externe www-link]. Een belangrijke taak voor de archeologen van Raakvlak is het adviseren van bouwdossiers. Raakvlak gaf de eerste drie maanden van dit jaar elf adviezen, waarvan tien aan de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Knokke-Heist en een aan het agentschap Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse overheid.

In een dergelijk advies wordt aandacht gevraagd voor mogelijke archeologische resten. Op deze manier kunnen er, indien nodig, voorafgaand aan grote bouwwerken archeologische opgravingen gebeuren, steeds echter in nauwe samenwerking met de bouwheer.