HomeNieuwsNieuws 2021Albert Mosset vindt in schuilkelder onder het Astridplein zijn handtekening uit 1947 terug

schuilkelder Astridplein 7Tijdens de werkzaamheden bij de heraanleg van het Astridplein, is een burgerlijke schuilkelder uit de 2de wereldoorlog blootgelegd. Voor de dienst Openbaar Domein was dit geen echte verrassing want vooraf werden reeds proefsleuven gegraven omdat men vermoedde dat er zich onder de grond een bunker bevond.

Na nuttige tips van Danny en Freddy Jones van het For Freedom Museum werd de exacte positie van dit bouwwerk uiteindelijk ontdekt.

De vondst werd maandag 7 juni 2021 aan het Agentschap Onroerend Erfgoed gemeld. De kelder die onder water stond werd leeggepompt. Sofie Vanhoutte, toevalsvondstverantwoordelijke voor West-Vlaanderen en landmeter-expert Johan Van Laecke kwamen woensdagnamiddag 9 juni ter plaatse voor opmetingen en het nemen van foto’s. Het ging om een grote kokervormige gang met 2 kleine ruimtes die waarschijnlijk voor voedselopslag en toilet fungeerden. In het dak waren verluchtingsgaten voorzien. Binnenin was nog te zien waar de zitbanken zich bevonden.

Albert Mosset vindt handtekening van 74 jaar geleden terug

schuilkelder Astridplein 12In de schuilkelder, voorbij de zuidelijke trap, stonden met wellicht rode baksteen twee namen op de muur gekrast: R. Denoyel en A. Mosset met datum 11-4-47.   

Woensdagnamiddag kwam een 90-jarige buurtbewoner langs. Het bleek Albert Mosset te zijn, die met zijn kameraad na de oorlog vaak in de schuilkelder speelde, en er zijn handtekening achterliet in 1947. Hij wist de archeologe Sofie Vanhoutte nog te vertellen dat zijn vader de zitbanken en de deuren voor de schuilkelder had gemaakt.

De schuilkelder wordt nu door de aannemer afgetopt en voor de rest opgevuld met zand. Erboven komt een nieuw plein met veel groen.