HomeNieuwsNieuws 2021Albert Mosset vindt in schuilkelder onder het Astridplein zijn handtekening uit 1947 terug

romeins aardewerkHet gemeentebestuur heeft beslist om haar gemeentelijke archeologiecollectie te schenken aan Raakvlak met het oog op het bewaren, inventariseren en ontsluiten van de collectie voor het publiek. Deze collectie bestaat uit verschillende objecten zoals opgeviste Baardmankruiken en Romeins aardewerk.

De Intergemeentelijke Erfgoeddienst voor Brugge & Ommeland, kortweg Raakvlak, waarbij ook Knokke-Heist is aangesloten, is een belangrijke partner op het vlak van onroerend erfgoed. Raakvlak is een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) die o.a. archeologisch onderzoek uitvoert in opdracht van het gemeentebestuur.

Omdat Knokke-Heist niet over de mogelijkheden beschikt om de archeologiecollectie te bewaren zoals het hoort, neemt Raakvlak deze stukken over. Raakvlak zal alles volgens de kunst bewaren, stockeren, beschrijven, herstellen en ontsluiten voor het publiek. Stukken kunnen steeds in bruikleen teruggegeven worden aan Knokke-Heist voor toekomstige tijdelijke expo's die straks in het vernieuwde museum zullen plaatsvinden. Maar ook in het verleden werd er al goed samengewerkt. Een schoolvoorbeeld hiervan was de expo 'Romeinen in de Zwinstreek' in 2019!