HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2012Fish-Work van Corey Arnold – zondag 25 maart tot en met zondag 10 juni 2012

Voor de realisatie van de tentoonstelling ‘Boterhammen met zand. Vakantiekolonies aan de Oostkust’ onze dank aan de volgende instellingen, geïnterviewden en bruikleengevers voor hun medewerking:

  • Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis (in het bijzonder Martine Vermandere), Kind en Gezin (in het bijzonder archivaris Emiel Vantongelen) en Cinematek
  • Liliane Dewulf, Mienda Verhelst, André Deblaere en Franky Derpoorter
  • Carla Van Daele, Els Bloes, Charles Martin, Roland Vermeiren en Willy Ceulemans

 


Overzicht | Inleiding | 1886-1918 | 1919-1944 | 1945-1980 | Kinderhomes | Heist | Duinbergen | Knokke | Het Zoute | Colofon