HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2012Vakantiekolonies - Heist - CMBV Jongenstehuis/Vakantiehuis

Andere namen

  • Vakantiehuis CMBV
  • Vakantiecentrum CMBV

Adres

Jongens(te)huis: Duinstraat 1
Vakantie(te)huis: Kursaalstraat 84

Oprichter

Christelijke Middenstands- en Burgersvrouwen

Korte situering

De twee locaties uitgebaat door de Christelijke Middenstands- en Burgersvrouwen (CMBV) - het huidige Markant, netwerk van ondernemende vrouwen – staan vermeld in het archief van de gemeente Heist voor de jaren 1959 en 1960.

In 1959 waren in het Jongens(te)huis Jw. P. Cromphout (begin juli) en Mevr. C. Wimme (tweede helft juli tot begin augustus) directrice. E.H. Rodolf, franciscaan, vervulde de taak van aalmoezenier en Paulette Thienpont-Dochez stond in de keuken als kokkin. In juli en augustus kwamen in vier groepen 85 jongens. Ze bleven telkens voor een periode van ongeveer 14 dagen, met wisselende aankomst- en vertrekdagen. 2 monitoren stonden in voor de begeleiding.

Datzelfde jaar was in het Vakantie(te)huis Jw. M. Lefèvere directrice in juli tot begin augustus. De eerste twee weken van juli stonden 1 hoofdleidster en 7 monitrices in voor 74 kinderen. De laatste twee weken van juli tot begin augustus waren dat 16 monitrices voor 137 kinderen. De lijst van aanwezigen vanaf 1-2-3 tot 8-9-15-16-22-23 augustus telde 38 kinderen, met nog eens 47 kinderen die aanwezig waren van 9 tot 21-23 augustus.

 

Vakantiekolonies in Heist

Vakantiekolonies in andere deelgemeenten

Huis der Mutualisten – Vuurtorenstraat 12-14 – Nationaal Verbond der Federaties van Syndicale en Socialistische Mutualiteiten van België

Peter Pan – Vuurtorenstraat 1 – Parti Ouvrier Belge, Office Coopératif, Syndicat et Union Mutualiste (Pobocsum)

De Kindervacanties Antwerpen – Duinstraat 15 – Algemene Ziekenkas Emiel Moyson

Hotel du Phare / Duinen-en-Heide – Zeedijk 210 – Nationaal Werk der Katholieke Schoolkoloniën

Home Caritas – Polderstraat – Christelijke Mutualiteit

CMBV Jongenstehuis – Duinstraat 1 – Christelijke Middenstands- en Burgersvrouwen

CMBV Vakantietehuis – Kursaalstraat 84 – Christelijke Middenstands- en Burgersvrouwen

Home Roger Ryckeman – Zeedijk 201 (224) – Liberale Gezondheidsinstellingen

Hotel Notre Dame – Zeedijk – Liberale Mutualiteit

Britannia – Zeedijk 226 (301) – uitbater onbekend

Hotel de l’Univers – Leopold II-laan – uitbater onbekend

Vacantieoord San Domingo – Iweinplein 1 (nu Vuurtorenplein) – Nederlandse Gist en Spiritusfabriek

Rustoord N.M.V.B. – adres onbekend – Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen

Jeugdhuis der COO Leuven – adres onbekend – uitbater onbekend

Villa Saint Charles – Zeedijk 276 – uitbater onbekend

Vacantieoord Envol – Kardinaal Mercierlaan – uitbater onbekend

Jeugdherberg (De) Duindoorn – Noordstraat 21 – uitbater onbekend

Tentenkamp – Knokkestraat – uitbater onbekend

Home Maison Rose / Maison Allard – Westkapellestraat – uitbater onbekend

Pension Pirlochon – Elisabethlaan 133 – uitbater onbekend

Home Le Papillon – Elisabethlaan 13 – uitbater onbekend

Hotel voor Kinderen – Polderstraat 62 – Maurice Coddens

Privéwoning Dr. J. Alexander – Zeedijk 298 – Dr. en mevrouw Alexander

Home Charles Le Bon – Kerkstraat 15 – uitbater onbekend

Vakantiekolonies in Duinbergen

Vakantiekolonies in Knokke

Vakantiekolonies in Het Zoute

Een stukje geschiedenis

Overzicht

Inleiding

De periode 1886-1918

De periode 1919-1944

De periode 1945-1980

Kinderhomes