HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2012Vakantiekolonies - Heist - Tentenkamp

Adres

Leeuwerikenlaan 13

Uitbater

Mr. en Mevr. Fensie-Claeys
Ook uitbater van Villa Les Sables d’Or en Villa Zomerweelde.

Korte situering

Opgenomen in de ‘Lijst van Kindertehuizen welke gedurende het zomerseizoen 1954 opgericht werden’ van de gemeente Heist voor 70 ondergebrachte kinderen (voor de drie uitgebate locaties). Vermeld in de ‘Lijst der Vacantiehuizen, Rustoorden & Homes 1959 + Lijst der Vacantiehuizen (Particulieren)’ voor maximaal 72 kinderen voor de drie locaties, waaronder 15 in Chez Nous. In 1960 toelating voor 15 kinderen in Chez Nous en 72 kinderen voor de drie uitgebate locaties.

Tekent in 1960 niet de brief van 1/3/60 om te protesteren tegen de bijkomende veiligheidmaatregelen opgelegd door de gemeente. Verslag dd. 29/2/1960 van controle naleving politiereglement op kinderhomes door politieagent André Nyckees op 26/2/1960 dat de drie aangehaalde villa’s niet voldoen aan het politiereglement: de elektrische installatie is niet voorzien van automatische zekerheden, er is geen noodverlichting (uitbaatster beweert dat elke monitrice in het bezit is van een taslamp) en er is geen noodladder noch ontsnappingskoker.

duinbergen-chez-nous

Vakantiekolonies in Duinbergen

Vakantiekolonies in andere deelgemeenten

Ermitage Gabrielle Ernst – Koningslaan 8 – Soeurs du Sauveur et de la Sainte Vierge (Frankrijk)

Le Mignon – Elisabethlaan 152 – Dunes et Bruyères

Villa Saint Joseph – Duinendreef 52 – uitbater onbekend

Home l’Arche – Jos. Nellenslaan – uitbater onbekend

Home L’Aube – Meeuwendreef 15 – Fédération des Mutualités Professionelles des Arondissements de Tournai-Ath

Home Les Genets – Zeedijk 402 – Mevr. Wed. Simonne Engelen-Stourme

Home Familial Beau Séjour – Koningslaan 13-15 (nu Duinbergenlaan) – Mejuffrouw Christiane Govaere

Le Bercail – Koningslaan 27 (nu Duinbergenlaan) – Mevrouw Defer (1954) en Paul vanden Berghe (1959 en 1960)

Chez Nous – Leeuwerikenlaan 13 – Mr. en Mevr. Fensie-Claeys

Home Les Sables d’Or – Elisabethlaan 107 – Mr. en Mevr. Fensie-Claeys

Villa Zomerweelde – Jozef Nellenslaan 19 – Mr. en Mevr. Fensie-Claeys

Villa Levensvreugd – Konijnenpad 3 – Mr. en Mevr. Louis Graftiau-Souris

Maison Goethals – Stationlaan 8 – Mevr. Brion-Marius

Villa Duinviooltje – Duinendreef 35 (42) – Jeanne Demaeseneer-Stourme

Villa Christiane – Zeegrasstraat 8 – Mevr. Redouté-Ghyoot

Villa Les Perles – Zeedijk 405 – Mevr. Redoute-Ghyoot

Villa Le Hanneton – Elisabethlaan 9-11 (15-17) – Agnes Casteleyn-Delrue

Villa Levensschoon – Konijnenpad 5 – José Scherpereel

Villa Benicarlo – Waterloostraat 3 – Irène Wnenk (?)

Home Saint-Joseph – Engelsestraat 20 – uitbater onbekend

Vakantiekolonies in Heist

Vakantiekolonies in Het Zoute

Vakantiekolonies in Knokke

Een stukje geschiedenis

Overzicht

Inleiding

De periode 1886-1918

De periode 1919-1944

De periode 1945-1980

Kinderhomes