HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 200660 jaar Oud Gloriën KFC Heist - 22 oktober tot 3 december 2006

Bibliografie

° Annon. - De boerenwoning – Boerinnenbond, 1945
° Bieleman, Jan - Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500 – 1950 – Boom, 1992
° Claeys, J., red. - Ontstaansgeschiedenis van de Zwinstreek – Jong Ekonomische Kamer Knokke-Heist, 1981
° Clément, T.; Ghobert, J. et Huart, C. - Les anciennes constructions rurales et les petites constructions des béguinages en Belgique – Imprimerie J.-E. Goossens, 1914
° Clément, T.; Ghobert, J. et Huart, C. - Les anciennes constructions rurales en Belgique et les petites constructions des béguinages en Belgique –Tome II – Imprimerie J.-E. Goossens, 1916
° Clément, T.; Ghobert, J. et Huart, C. - Les anciennes constructions rurales en Belgique et les petites constructions des béguinages en Belgique – Tome III – Imprimerie J.-E. Goossens, 1917
° Clément, T.; Ghobert, J. et Huart, C. - Les anciennes constructions rurales en Belgique et les petites constructions des béguinages en Belgique – Tome IV – Imprimerie J.-E. Goossens, 1919
° Coornaert, Maurits - Knokke & Het Zwin – Lannoo, 1974
° Coornaert, Maurits - Heist & De Eiesluis – Lannoo, 1976
° Coornaert, Maurits - Westkapelle & Ramskapelle – Lannoo, 1981
° D’Hondt, André - Gids van het andere Knokke: van Zwin tot Polders – Cnoc is Ier, 1994
° D’Hondt, André - Hoe het groeide en bloeide te Knokke – Lannoo, 1976
° De Keyser, R. - De boerderijen in het noorden van Brugge rond 1900 – Uit: Rond de Poldertorens – Jg. 34, nr. 4 - December 1992
° Dendooven, Lucien - Aantekeningen over de Nieuw-Hazegras – Polder te Knokke 1784 – 1965 – Lannoo, 1968
° Devliegher, Luc – Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen: De Zwinstreek, deel 4 – Lannoo, 1970
° Devliegher, Luc - Landelijk en Ambachtelijk leven – Provincie West – Vlaanderen, 1992
° Dulmen, van F. , red. - Het boek van oude gereedschappen – Column Books, 1995
° Eloy, Arnold - Oud landbouwgereedschap – Arnold Eloy, 1983
° Goedseels, Vic en Vanhaute, Luc - Hoeven op land gebouwd – Lannoo, 1978
° Joode, de Ton - Landleven, het boerenbestaan van toen – Elsevier, 1981
° Lindemans, Paul – Geschiedenis van de landbouw (2 delen) – De Sikkel, 1952
Maesschalck, De L.J. - Constructions rurales en Belgique – Simon Stevin
° Martens, Marie-José - Hoeven in Knokke-Heist – Toerisme Knokke-Heist, 2001-2002
° Olivier, Hendrik - Stop verminking hoevegebouwen – Provinciaal Comité voor Landbouw, 1977
° Opdedrinck, J. - Geschiedenis van Knokke – Lannoo, 1968
° Schepens, E., red. - 100 jaar Zeehaven Brugge, tentoonstelling – Stadsbestuur Brugge, Provinciebestuur West – Vlaanderen, Maatschappij der Brugse zeevaartinrichtingen, 1995
° Streuvels, Stijn - Land en Leven in Vlaanderen – L.J. Veen
° Terryn, Caroline - De houten schuur van het Hof van Sijsele – Raman Denis, 2005
° Trefois, Clemens V. - Ontwikkelingsgeschiedenis van onze landelijke architectuur – De Sikkel, 1950
° Trefois, Clemens V. - Van komwoning tot Vlaamse boerderij – NV. De Nederlandse Boekhandel, 1941
° Van Der Molen, S.J. - Kijk op boerderijen – Elsevier, 1979
° Verhulst, A. en Bublot, G. - De Belgische land – en tuinbouw, verleden en heden – Mercatorfonds, 1980
° Vermeire, M. - Geschiedkundige schets van West-Vlaamse landbouw, 1885 – 1935 – Verbeke – Loys, 1935
° Verwaest, J. - Richtlijnen voor den heropbouw der geteisterde hoeven – Ministerie van Landbouw, 1946
° Weyns, J. - Ons Heem: Iets over boerderijen – Vlaamse Toeristische Bibliotheek – Jg. XXV , 4 – Hooimaand 1971
° Weyns, Jozef - Vlaamse hoeven: vorm en sfeer – Van In, 1967
° Wijk, van P.A.M., red. - Boerderijen bekijken – Stichting Historisch Boerderij- onderzoek, 1985

Vorige pagina  /  Hoofdpagina  /  Volgende pagina