HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2006

Ria Bossier, de tante van Johan Buyck, de huidige boer van de hofstede Blauwe Poort aan de Oude Sabsweg (West-kapelle, grens met Hoeke) studeerde aan het Rijksnor-maalinstituut voor Landbouw-huishoudkunde in Wemmel (bij Brussel). Voor haar eindwerk – schooljaar 1959-1960 – verbleef ze twee weken op de hoeve die toen werd gepacht door haar schoonbroer, de man van haar zus. Een powerpoint-presentatie citeert teksten en geeft plannen en foto’s weer uit het eindwerk.
Rapport over een veertiendaags verblijf op een boerderij in Westkapelle

 

Dia10 Dia21 Dia26

Boekhouding van een hofstede
Boekhouding van een Heistse boer uit de 18de en 19de eeuw (bron: Maurits Coornaert Rond de Poldertorens 1963)

De boekhouding van de hofstede gelegen tegenover het oude kerkhof van Heist begint in 1765. Het boek diende voor de boer onder meer om een overzicht te hebben van de oppervlakte van zijn hoeve. Bij de dood van de boer, bleef het boek op de hoeve. Het werd door zijn opvolgers verder gebruikt. Zo kwam het in 1801 toe aan Frans De Smedt, een verre voorouder van de huidige boer André Desmedt. De opeenvolgende pachters hebben het nog gedeeltelijk gebruikt tot in het begin van 1900.

“Het boek is 32 cm lang, 21,5 cm breed en ongeveer 2 cm dik zonder de kaft. Het schutblad is van perkament en erg versleten. De bladen zijn nog tamelijk goed bewaard en lees-baar. Achteraan is een hoek van een twintigtal bladen afgevreten. Daardoor zijn enkele mededelingen onverstaanbaar geworden. De leesbaarheid van het geschrift is wisselvallig. Het verschilt naar gelang de vaardigheid en de haast van de persoon die opgetekend heeft.”

Maurits Coornaert kon er genoeg van ontcijferen om een algemeen idee van de inhoud te verkrijgen. Maar van de aan-tekeningen kan geen volledig overzicht worden gemaakt van het landbouwbedrijf. Alleen de voornaamste aankopen en verkopen werden opgetekend. Voor sommige jaren wordt bijna niets vermeld.

Werkschrift Bernard Buyck
tijdens zijn verblijf in het pensionaat van Maldegem in 1848

Oefening linkse pagina

Kwitantie

Ik ondergetekende Bernard Buyck, grondeigenaar te Maldegem, verklaar ontvangen te hebben van Peter Driessche, landbouwer te Aardenburg, de som van vierhonderd franken tachtig centiemen ter voldoening van een jaar erfpacht van acht gemeten polderland verschenen den 31 oktober 1848.

Bernard Buyck
Maldegem, 9 november 1848

Oefening rechtse pagina

In een brief aan een goede vriend meldt Bernard Buyck met spijt het verlies van zijn koe en vraagt hij hem of hij kan bemiddelen bij de aankoop van een nieuwe koe bij een bevriende handelaar. De voorkeur van de koper gaat uit naar een koe die veel melk geeft of die op kalveren staat.

De brief is gedateerd: Maldegem, 1 januari 1845

Bernard Buyck is de overgrootvader van de huidige boer Johan Buyck, die het werkschrift in bruikleen heeft gegeven

 

Vorige pagina  /  Hoofdpagina  /  Volgende pagina