HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2006Rust Roest | Onderlinge Paardenverzekering | Moeder Zwinneblomme / 2006 - Met vlag en wimpel

Rust Roest

Rust Roest was een turnclub met naschoolse activiteiten in de Gemeenteschool van Knokke opgericht in 1933 door de juffrouwen Willems, Viaene en Aertsens. Ze deden ook mee aan het jaarlijkse Bloemencorso. De vlag dateert vermoedelijk uit 1933. Tijdens de Tweede Wereldoorlog organiseerde Rust Roest geen activiteiten. De turnclub werd opgeheven aan het eind van de jaren '40.

Rust Roest
Rust Roest - Vlag uit 1933 - Formaat: 81x68 cm

 

 

 

 

 

 

Onderlinge Paardenverzekering Kust en Grens Knocke 1902

De Onderlinge Paardenverzekering Knocke werd in 1890 opgericht en bestond tot 1972. Een groep van schatters trok onder leiding van een schatbewaarder van wijk naar wijk om op een centrale plaats in de wijk de waarde van de paarden van de boeren te bepalen. Het paard was als trouwe helper van de boer van onschatbare waarde.

De vlag uit 1902 wapperde op paardententoonstellingen en werd uitgestald op de plaats waar de schatbewaarder met zijn schatters na een dag werken samen iets gingen eten. Volgens sommige bronnen werd de vlag ook bij optochten en stoeten gedragen.

Vlag_Paardenverzekering Onderlinge Paardenverzekering Kust en Grens Knocke 1902 - Vlag uit 1902 - Formaat: 174x177 cm

Jozef D'Hoore, zoon van Aimé en achterkleinzoon van de Knokse burgemeester D'Hoore - was zeker tot 1972 de laatste schatbewaarder die in Knokke en omgeving als agent voor de verzekering contacten met de boeren onderhield. Hij werd bijgestaan door een groep van schatters: René en Emiel Goormachtigh, René Missiean, Leon Degroote en Oscar Loeys (de nonkel van Michel en Annie, die de vlag in een stal redde van de ondergang en wiens man de vlag aan het museum schonk).

Volgens een afgesproken kalender bezochten ze de wijken Schapenbrugge, Hazegras, Ramskapelle, Heist, 't Kalf en Westkapelle. Op 't Kalf fungeerde Café André aan de Graaf Jansdijk in de schaduw van de Kalfmolen als verzamelplaats. Aan de hand van het algemene uitzicht, het gebit, het lopen in draf... werd de waarde bepaald. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog was de gemiddelde schattingswaarde 20.000 frank. Na de oorlog liep die op tot 30.000 à 40.000 frank. De boer betaalde per paard jaarlijks een premie van één tiende van de geschatte waarde. Boeren hadden tot zeven paarden. De dood van een paard was voor de boer vaak een ramp. Veearts Kelderman (Dudzele) ging ter plaatse kijken als een boer aan aangifte deed. De bedragen werden altijd snel uitbetaald.

Moeder Zwinneblomme - In liefde bloeyende Knocke a/z 1939

Moeder Zwinneblomme is een studentenvereniging en zijn leden onder alle Knokse studenten die ingeschreven zijn aan een universitaire instelling of een hogeschool. De vereniging zorgt traditioneel voor het jaarlijkse galabal. De vlag werd naar aanleiding daarvan opgespeld tegen de draperieën van het gemeentelijke Casino en nadien weer verwijderd. In 1972 was er iets fout gelopen, want dat jaar werd de vlag door Jacques van De Velde uit de toiletten in de kelders van het gemeentelijke Casino gered, dat op het punt stond om te worden verbouwd.

Jacques was geen student, maar maakte sinds 1951-52 wel deel uit van de vereniging omdat zijn vader, bakker van beroep, een auto had waar de studenten wel eens gebruik van maakten voor de vereniging. In 1972 verdween de vlag in de kelder, waar ze in 2000 vanonder het stof werd gehaald en aan het museum geschonken.

De Zwinneblomme werd opgericht in 1939. Het begon allemaal op 5 januari 1939 in de Noordzee met een 15-tal kameraden die studeerden in Leuven en Gent. Meteen werd een bestuursverkiezing gehouden, met het volgende resultaat: praeses René Cosyn, vice-senior Frank De Beir, scriptor en quaestor Albert Dedeckere en zedenmeester Sylvain De Groote. Gilbert en Georges Cafmeyer, Johan Buytaert, Carlos Gysel, Marcel Loeys, Boudewijn Chielens, Theresia Jacobs, Emmanuel De Beir, Aimé De Groote en E. De Langhe traden toe als leden. Het was vanaf de eerste dag: Moeder Knokk'sche, die Zwinneblomme.

Vlag_Moeder_Zwinneblomme Moeder Zwinneblomme - In liefde bloeyende Knocke a/z 1939 - Vlag uit 1939 - Formaat 177x177 cm

Een citaat uit het Gulden Verslagboek: "Ze [bestuur en leden] zaten rond de tafels, waarop triomfantelijk een pint bier stond en waaronder ze feestelijk hun lange benen uitstrekten. Ze dampten en ze zwegen. Toen werd er toch maar meteen overgegaan tot het kiezen en het aanstellen van een eerste bestuur. Papiertjes en potloden. 't Ging er plechtig aan toe. Toen trad onze Cos zegevierend uit de stembus! Hij zou onze eerste praeses zijn. Triomfantelijk zwaaide hij zijn stok over de menigte, liet erbij een vloed van woorden neerstorten en kommandeerde maar gauw een salamander, de eerste salamander! Er zouden er nog vele volgen... Zo gaat het nog lang door in het verslagenboek. Er kan een bestseller van uitgegeven worden. De senior reciteerde (na de 37ste salamander) een paar schietgebeden, zoals alleen nog de heiligen in de hemel te horen krijgen, sloeg met de stok op de tafel en zei met de gevleugelde woorden: 'Beste kindertjes, ik heb maar 3 woordjes te zeggen hier, doch die steeds moeten onthouden worden en in ons herte gedrukt: de Trouw aan de club, de Broederband onderling en de Vreugde, de jouissance in de kring.'"

De nakende oorlog maakte vrij snel een einde aan de studentenclub. In 1949 werden de activiteiten van de Club der Hoogstudenten Moeder Zwinneblomme voortgezet. Op 3 oktober werd bij Willy's in de Oosthoek een mosselsouper ingericht die werd doorspoeld met 90 liter gerstenat. Op 10 december van datzelfde jaar vond het eerste bal plaats in de toenmalige Congo-zaal (nu Margritte-zaal) van het Casino in Knokke. De formule sloeg aan en ieder jaar keerden vele studentikoze harten terug naar het zeetje voor het galabal van het jaar. De Zwinneblomme en het Casino waren vele jaren onafscheidelijk met elkaar verbonden. Iedere laatste zondag van november veranderde het hele Casino in een feestelijk studentengebeuren waar grote artiesten hun opwachting maakten. Jaarlijks maakten de leden van het bestuur een (verre) reis. Het hoogtepunt werd bereikt in de jaren '80 met bijna 7.000 galavierders.

In de jaren '70 lieten ze tijdens een bezoek aan Brazilië een nieuwe vlag maken die gedurende de loop van de tentoonstelling in bruikleen is gegeven door het huidige bestuur van Moeder Zwinneblomme.

Na tientallen vette jaren kwam de kentering. Het startte met een limiet tot ongeveer vierduizend man met een "laatste" galabal in het Casino van de gemeente in 1992. De organisatie week een jaar later uit naar het Casino van Oostende, maar zowel inhoudelijk als financieel was dit geen goede keuze. De volgende jaren was La Réserve de feestplek met een noodgedwongen capaciteit van 900 man. De sfeer zoals de bals van weleer was veraf. Een sabbatjaar werd onafwendbaar. Een vernieuwde ploeg zette een nieuw bal op poten in Cultuurcentrum Scharpoord. Het bestuur begon opnieuw te dromen, maar het Casino bleef een onhaalbare kaart. Met steun van de gemeente Knokke-Heist werd in 1998 een rijk uitgerust tentendorp op het strand voor het Casino opgericht. Een voltreffer met meer dan 2000 balgangers. Een nieuwe traditie was geboren.

Beschrijving van de tentoongestelde vlaggen - Grote Zaal


Rust Roest - Vlag uit 1933 - Geschonken door Marc Vervarcke - Formaat: 81x68 cm
Beschrijving: Groene vlag met centraal een bijenkorf en bijen. Boven in gele letters "Rust Roest", onder de tekening in gele letters "Knokke A/Zee". In de rechteronderhoek in gele letters "J. Raes-Boenders Antwerpen". Aan de linkerzijde vijf groene lussen voor de vlaggenstok. Aan de drie overige zijden franjes in driekleur.

Onderlinge Paardenverzekering Kust en Grens Knocke 1902 - Vlag uit 1902 - Geschonken door Harold Van Eeckhoutte in 1999 - Formaat: 174x177 cm
Beschrijving: Gele vlag met rondom een rode boord. Centraal staat een afbeelding van een paard. Bovenaan een rode banner met witte tekst: "Onderlinge Paardenverzekering". Onderaan rode banner met witte tekst: "Kust en Grens Knocke 1902". In alle vier de hoeken staat in afbeelding in een schild geborduurd: linksboven een hoefijzer, rechtsboven 2 handen in een handdruk, linksonder een bijenkorf en rechtsonder een graanbussel. Rode lussen aan vlag voor vlaggenstok, rondom franjes in driekleur.

Moeder Zwinneblomme - In liefde bloeyende Knocke a/z 1939 - Vlag uit 1939 - Geschonken door Jacques van De Velde in 2000 - Formaat 177x177 cm
Beschrijving: Gele vlag met rood kader en centraal de afbeelding van een roze varken op een groene achtergrond in een rozenkrans. In de buitenhoek, in de richting van de wijzers staan: een handdruk, het symbool van de vereniging, een korenhalm en een wapenschild. Tussenin staat boven de tekst "Moeder Zwinneblomme" en onderaan de tekst "In liefde bloeyende Knocke a/z 1939", in roze letters op een rode achtergrond.

 

Vorige paginaOverzicht /  Volgende pagina