HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2006Kroostrijke Gezinnen | Liefde zonder grenzen | KAJ Westkapelle | Cultuurraad Knokke-Heist / 2006 - Met vlag en wimpel

Kroostrijke Gezinnen

De Gezinsbond werd opgericht in 1921 als landelijke sociale beweging voor het gezin met als naam Bond van de Talrijke Huisgezinnen. Korte tijd na het ontstaan werd de naam omgedoopt tot Bond der Kroostrijke Gezinnen van België. De afdeling in Heist kwam er in 1925. De Bond van Kroostrijke Gezinnen werd opgericht in 1925. De vlag werd in 1926 vervaardigd en staat symbool voor de christelijke waarden die het gezin hoog in het vaandel houden. Ze werd gedragen op jaarlijkse stoetprocessies van katholieke signatuur zoals de Zeewijding, Jaarfeesten en op katholieke hoogdagen. De vlag werd gehesen tijdens de jaarmis waar het bloed van het Lam Gods rijkelijk vloeide voor het welzijn van de kinderen. Ook werd de vlag bovengehaald bij de aanstelling van de voorzitter en secretaris van de Bond.

Vlag_Kroostrijkegezinnen Kroostrijke Gezinnen - Vlag uit 1926 - Formaat: 160x155

In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen voor het Nederlandstalige en Ligue des Familles voor het Franstalige landsgedeelte. Vanaf 2002 gaat de vereniging door het leven als Gezinsbond.

De_Zeemeermin_Inhuldiging_Station_Heist

Liefde Zonder Grenzen

Liefde zonder Grenzen, opgericht in 1973 of 1975 door stichtend voorzitter Robert Willems, was een vereniging die geld inzamelde voor missionarissen uit Knokke-Heist actief in ontwikkelingslanden. Uitgangspunt was een basisbedrag voor hun persoonlijk levensonderhoud. Een jaarlijkse Vlaamse kermis en af en toe een tombola zorgden voor de fondsen. De vereniging is ontstaan naar aanleiding van Spel zonder grenzen een populair spelprogramma op de openbare televisie waar in de beginjaren '70 een ploeg uit Knokke-Heist aan deelnam.

Vlag_Liefdezondergrenzen Liefde Zonder Grenzen - Vlag uit 1973/1975 - Formaat: 126x118 cm

De vlag is een ontwerp van Dirk Nobus. De witte die de zwarte hand drukt symboliseert de samenwerking met de Derde Wereld. André Desmidt volgde in 1986 voorzitter Willems op. De vereniging hield op te bestaan in 1994 of 1996.

Wie strijdt blijft - KAJ Westkapelle

KAJ Westkapelle werd opgericht aan het eind van de jaren '50 van vorige eeuw. Een paar jaar later kregen de plaatselijke Kajotters hun vlag, die in hun bezit was tot de vereniging stopte met haar activiteiten. De vlag was lang in het bezit van Jozef Kerkhof die als voorzitter ver de vlag moest waken. Hij sloot zich aan bij de KAJ in het jaar 1966-67 en was toen 12-13 jaar. De KAJ-afdeling Westkapelle stopte zijn activiteiten in 2000.

De KAJ is een beweging opgericht door Cardijn, die op jeugdige leeftijd priester Daens de sociale gelijkheid hoorde preken. Hij werd door die boodschap dermate gegrepen dat hij beloofde zijn leven te geven voor de arbeiders, voor de zwakken en kleinen. Zo ontstond de KAJ als een emancipatiebeweging voor werkende jongeren op gang te brengen. Wie strijd blijft was één van de slogans van Cardijn. Heel wat oud-Kajotters bestempelen die KAJ als de universiteit van het leven.

Vlag_KAJWestkapelle Wie strijdt blijft - KAJ Westkapelle - Vlag van ca. 1960
Formaat: 146x159 cm

De vlag werd gedragen als andere verenigingen feest vierden en een optocht organiseerden. Tien tot vijftien vlaggen van diverse verenigingen wapperden tussen de mensen. Ook tijdens de processies wapperde de vlag vooraan - vaak door de voorzitter of een vast aangestelde vlaggendrager - de groep Kajotters.

Cultuurraad Knokke-Heist

Het logo is gemaakt in de jaren ' 70 (na de fusie) door kunstenaar Gilbert Decock op vraag van de toenmalige Culturele Raad. Het is een samenstelling van de letters Cultuur Raad Knokke-Heist. De idee om een vlag te maken kwam er pas in 2004 zodat de Cultuurraad ook herkenbaar kan zijn op verschillende activiteiten. Het gaat om een neutrale vlag omdat de Cultuurraad een adviesorgaan is. Ze valt op door haar eenvoud.

Vlag_Cultuurraad Cultuurraad Knokke-Heist - Vlag uit 2004
Formaat: 148x95 cm
De vlag werd tijdens de opening van de tentoonstelling Met vlag en wimpel overhandigd door Yvan Hazebrouck voorzitter van de Cultuurraad van Knokke-Heist aan Danny Lannoy, voorzitter van Sincfala, Museum van de Zwinstreek.

Beschrijving van de tentoongestelde vlaggen - Grote Zaal

Kroostrijke Gezinnen - Vlag uit 1926 - In bruikleen van de Gezinsbond - Formaat: 160x155
Beschrijving: Veelkleurige vlag omzoomd met geelgroene franjes. Links loopt verticaal in een rode band in gele letters "Heist Aan Zee". Rechtsonder in een blauw veld het wapen van de gemeente Heist. Onderaan rechts neemt een gezin afscheid van een uitvarende vader op een Heistse vissersboot. Links uit groen loof rijst Moeder Maria met een Jezuskind dat zegenend de armen opent, beiden in witte gewaden. De zee is groen met witte meeuwen. De hemel blauw met bordeaux opschrift "Kroostrijke gezinnen". Op de onderste lus voor de vlaggenstok staat de vermelding "A.E. Grossé - Brugge".

Liefde Zonder Grenzen - Vlag uit 1973/1975 - Geschonken door André Desmidt in 2003 - Formaat: 126x118 cm
Beschrijving: Lichtgele vlag met centraal een reeks afbeeldingen op een lichtblauwe achtergrond: continenten in groene kleur met daarop een langwerpig geel kruis en twee handen 1 blanke en 1 bruine die elkaar een hand geven. Geborduurd in een groene kleur bovenaan de tekst "Liefde zonder Grenzen" en onderaan "Knokke-Heist". Aan de linkerzijde zijn 5 lichtgele lussen om de vlaggenstok in te steken.

Wie strijdt blijft - KAJ Westkapelle - Vlag van ca. 1960 - Geschonken door KAJ Westkapelle in 2000 - Formaat: 146x159 cm
Beschrijving: Witte vlag met rondom een rode boord. Aan de linkerkant vijf rode lussen. De drie andere zijden zijn afgezet met een galon met rode en gele franjes. Centraal in het zwart de afbeelding van een smid met hamer geheven boven het hoofd die een ijzer bewerkt op een aambeeld. Opschriften in rood rechtsboven "Wie strijdt blijft". Rechts in het midden "KAJ" met een schild met een rood kruis en een gele korenhalm. Onderaan op een zwarte achtergrond staat over de volledige breedte met oranje letters "Westkapelle".

Cultuurraad Knokke-Heist - Vlag uit 2004 - Geschonken door Yvan Hazebrouck in 2006 - Formaat: 148x95 cm 
Beschrijving: Witte nylon vlag met opschrift in donkergrijze letters: bovenaan "Cultuurraad", daaronder het logo en onderaan "Knokke-Heist".