HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2006Voetbalclubs en supporters / 2006 - Met vlag en wimpel

De Noordduif Knocke 1905

De Knokse duivenmaatschappij De Noordduif werd op zondag 1 november 1902 opgericht door enkele liefhebbers in de herberg De voorstad van Knocke (in de Smedenstraat) van Engelbertus Heyneman. De vlag werd in 1905 geschilderd door een zekere Hinderyckx en had als doel het lokaal te versieren. De vlag werd nooit meegedragen in optochten.

Vlag_De_Noordduif De Noordduif Knocke 1905 - Vlag uit 1905 - Formaat: 100x100 cm

 De Noordduif werd ontbonden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Heropgericht onder dezelfde naam op 1 januari 1923, vond de duivenvereniging onderdak bij Andries Van Landschoot in herberg "De Noordduif" aan de De Klerckstraat.

Op 1 januari 1946 werden de maatschappijen De Noordduif en De Reisduif verenigd. De Noordduif bleef zijn lokaal houden bij Marcel De Brock aan het Gemeenteplein 6. De Reisduif had zijn clublokaal bij de weduwe van Camiel Traen in de Boudewijnlaan 1. Beide maatschappijen werkten echter al samen sinds de jaren '30. Ze gebruiken beide clublokalen beurtelings. De laatste voorzitter van De Noordduif was Theo Desmedt, vader van Willy, de schenker van de vlag De Noordduif.

In Heist werd op 1 juli 1900 de Duivenmaatschappij De Zwaluw opgericht door een 25-tal liefhebbers, met een lokaal in Café De Zwaluw in de Pannenstraat bij Victor Mart(h)oni, bijgenaamd Patje. Hij is naast café-uitbater zelf ook duivenmelker. De club vierde op 9 juli 2000 zijn 100-jarig bestaan, maar werd echter een jaar later in 2001 opgedoekt. De overgebleven leden van de vereniging gingen over naar Nu of Nooit uit Westkapelle, de enig overgebleven duivenmaatschappij in de gemeente. Café Mimosa was tot 2005 hun clublokaal.

Vlaamse Scherpschutters 1902-1922 - Knocke

Op 3 oktober 1902 namen zeventien Knokkenaren het besluit om de boog om te wisselen voor een karabijn en een vereniging op te richten onder de naam Vlaamse Scherpschutters. Het stamlokaal van de karabijnvereniging was gevestigd in Hotel Communal. De eerste kleine vlag werd ingehuldigd in 1922 bij de twintigste verjaardag van de vereniging. Bij het vijfentwintig jarig bestaan verleende Koning Albert I de titel Koninklijke wat uitbundig gevierd werd in het nieuwe clublokaal in Hotel Central.

Vlaamse Scherpschutters 1902-1922 Knocke - Vlag uit 1922 - Formaat: 75x61 cm in kader met glas

In 1961 werd de Koninklijke Gilde der Vlaamse Scherpschutters gesticht. De gilde moest de historische gegevens van de vereniging bijhouden en onder de leden verspreiden. De gilde verdedigde ook de belangen van de vereniging en kon sancties treffen om de traditionele geest van de vereniging te handhaven. De leden van de vereniging konden in de gilde opgenomen en bevorderd worden, naargelang hun jaren lidmaatschap, hun functie in dienst van de vereniging en ook de ereplaatsen die werden behaald tijdens sportieve aangelegenheden.

Na de afbraak van Hotel Central in 1966 vonden ondermeer de pelotons Snoeks, Altijd Iets, Klokkeschutters, Kikkers, Nooit Niet, Krabbers, Stropers, Katers, Bastjes… een thuishaven in Hotel Brittanique en later in Brasserie Falstaff. Het typisch Knoks gezelschapsleven werd aangevuld met maandagse schietingen, bollingen voor de dames, blazoenwedstrijden, het Kikkersbal...

Beschrijving van de tentoongestelde vlaggen - 1ste verdieping "oude" museumgedeelte

De Noordduif Knocke 1905 - Vlag uit 1905 - Geschonken door Willy Desmedt in 2000 - Formaat: 100x100 cm
Beschrijving: Lichtblauwe vlag met diagonaal onderaan de geschilderde afbeelding van het oude Knokke met de molen van Lievens en het oude Margaretakerkje. Een duif houdt een bordje in de snavel met daarop "1905". Bovenaan het wapenschild van de gemeente Knocke, in een stralenkrans. Centraal staat de naam "De Noordduif". Links van deze benaming staat het wapenschild van België, rechts dat van de provincie West-Vlaanderen. Langs drie zijden van de vlag is een galon met franjes in de Belgische driekleur gestikt.

Vlaamse Scherpschutters 1902-1922 Knocke - Vlag uit 1922 - Geschonken door Willy Peperstraete in 2000 - Formaat: 75x61 cm (in kader met glas)
Beschrijving: Lichtblauwe vlag met een afbeelding van twee gekruiste geweren en een schietschijf. Links, onderaan en rechts een blauwe boord. Rondom een gele smalle boord, die bovenaan breder is. Bovenaan in zwarte letters (eerste letter in rood) op gele achtergrond het opschrift "Vlaamse Scherpschutters". Onderaan op de lichtblauwe achtergrond in goudkleurige cijfers en letters "1902-1922" en "Knocke".

 

Vorige paginaOverzicht /  Volgende pagina