HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2009Klasgenoten in Heist-aan-Zee - Gemeentelijk onderwijs

tt_scholen_heist_freres_In 1900 kochten de Broeders Xaverianen langs de Oude Kerkstraat (nu Heistlaan) in Heist, tegenover de weide van Vyvey, een eerste stuk grond. Twee jaar later bouwde de congregatie die het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut uit Brugge beheert er een gepland zomerverblijf. Villa Maris Stella, diende aanvankelijk als buitenverblijf voor de Broeders en als vakantieoord voor hun leerlingen. De bedoeling was in de schoolvilla aan leerlingen van diverse nationaliteiten, afkomstig uit de school in Brugge, die tijdens de zomermaanden niet naar huis kunnen tijdens de vakantie, les te geven.

De ‘Frères’ hadden aanvankelijk een school voor lager onderwijs in de Kerkstraat, naast de bewaarschool van de Zusters. Op aandringen van Heistse notabelen en middenstanders startten de Broeders van de Heilige Franciscus Xaverius in 1906 naast hun buitenverblijf een school voor lager en middelbaar onderwijs. In het pas opgerichte Sint-Jozefinstituut kregen 58 leerlingen dat jaar les van vier Broeders onder de leiding van Broeder ‘Frère Directeur’ Adolphe Van Acker.

Vanaf 1908 werd met een internaat gestart, wat het aantal leerlingen in één jaar tijd bijna deed verdubbelen. De nood voor een groter gebouw liet zich voelen. In 1913 noteerde de school een recordaantal van 135 leerlingen. Nog datzelfde jaar werd links van de oorspronkelijke schoolvilla een laag gebouw met zadeldak opgetrokken. In 1929 werd dit gebouw verhoogd met als opschrift Sint-Jozefinstituut.

Het aantal leerlingen steeg, maar in de loop van de jaren 1930 daalde het weer door de crisis omdat de vrije internaten duur zijn. In 1931 logeerden in het pensionaat 42 leerlingen, in 1938 nog 13. In 1944 sloot de school van juli tot en met november de deuren.

Met de democratisering van het onderwijs en de nieuwe schoolwetgeving (Schoolpact) werd de betalende school een gesubsidieerd school: in 1951 het middelbaar, in 1955 de lagere afdeling, die dan ook een afzonderlijke directie kreeg. Subsidies brachten verplichtingen met zich mee: toename administratief werk en leerkrachten moeten over wettelijke diploma’s beschikken.

Het gebouw werd in 1961 uitgebreid met een klas voor kinderen die buitengewoon onderwijs volgden. Vanaf de jaren 1960 stak de kwelduivel ‘plaatsgebrek’ hardnekkig de kop op. Tijdens het schooljaar 1968-1969 werd door de nood aan lokalen een deel van de gemeenteschool in de Pannenstraat (nu Museum Sincfala) gehuurd. Eerst trokken een tachtigtal leerlingen van de middelbare afdeling er naar toe. Later volgden 36 leerlingen van het buitengewoon onderwijs er les. Internen moesten elke middag naar de Heistlaan om te eten. Na ruim 60 jaar sloten de Broeders in 1969 het internaat en losten zo een netelige plaatskwestie op. Na de aankoop van grond achter en naast de speelplaats kwam er in 1970 een turnzaal. Vanaf 1973 werd de BLO-school, na een fusie met de afdelingen van de Zustersschool, zelfstandig, met Roger Cornille tot 1993 als directeur. In 1975 werd een nieuwe vleugel bijgebouwd in het verlengde van het oude gebouw.

Bij de viering van 75 jaar Sint-Jozefinstituut was er een basisschool voor jongens (hoofdschool aan de Heistlaan en wijkafdeling aan het Kinderpad in Duinbergen), een school voor buitengewoon onderwijs voor jongens en meisjes en een middelbare school voor jongens. In 1983 volgde de fusie van de middelbare afdeling met de OLVO aan de Kursaalstraat. De lagere school verdween in 1989 na samengaan met de Vrije Basisschool OLVO aan de Stadhuisstraat. Nu bestaat op het terrein van de ‘Frères’ nog enkel de Gesubsidieerde Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs De Vuurtoren met Peter Descheemaeker sinds 1993 als directeur.


Gesubsidieerde Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs De Vuurtoren