HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2009Klasgenoten in Heist-aan-Zee - Gemeentelijk onderwijs

tt_scholen_heist_rijks_webIn Heist zag het Rijksonderwijs (later Gemeenschapsonderwijs) in 1961 het levenslicht met een lagere afdeling en een technisch instituut. Leerlingen van beide scholen zaten in het begin zowat overal verspreid in de gemeente: aan de dijk, naast de kerk in de lokalen van een home voor vakantiekolonies en in een oude filmzaal…

Rijkslagereschool
Onder impuls van stichter-directeur Devulder, en met de hulp van plaatselijke voorvechters voor een officieel neutraal onderwijs in Heist, zoals Jean Lemaître, werd de Rijkslagereschool opgericht. Oorspronkelijk waren er twee ‘fröbelklassen’ en vijf klassen lager onderwijs, goed voor 211 ingeschreven kinderen. Op het einde van het eerste schooljaar nam de scholengemeenschap haar intrek in de woning Castellino van notaris Van Damme, gelegen tussen de Noordstraat, Guido Gezellestraat en Kursaalstraat. Er was ook een houten paviljoen aan de Noordstraat. In een relatief kleine gemeente, zonder echt hinterland, groeide de school uit tot een bestand 440 leerlingen.

In 1975 werd de opening van de wijkschool Oostwinkel gevierd en vestigden kleuters en leerlingen van de eerste graad zich in één enkel stenen paviljoen. Het jaar daarop werden ook de andere houten barakken door een stenen gebouw vervangen. Vanaf 1978 werd de Rijkslagereschool de Rijksbasisschool.

In 1980 werd het blokvormig kasteeltje van de Brugse notaris Van Damme afgebroken. Het duurde tot in 1983 voor de nieuwe gebouwen van de Rijksbasisschool er stonden. Bij het 25-jarig bestaan, in 1986, telde de basisschool vijf kleuterklassen en twaalf klassen in het lager. In 1989 kwam er een vernieuwde kleuterafdeling. In 2004 werd de basisschool De Zeeparel (Heist) gefusioneerd met de basisschool Knokke.

KTA
Het Rijkstechnisch Instituut stak in Heist in 1961 van wal met een 100-tal leerlingen in prefabpaviljoenen. Eerste directeur was de heer Herman. Hij werd opgevolgd door de heer Maertens. In 1986 werden de nieuwe gebouwen aan de Heistlaan in gebruik genomen. Twee jaar later volgde de fusie met het Koninklijk Atheneum van Knokke. In 1999 waren er geruchten dat het KTA dreigde te verdwijnen. Dat jaar studeerden ongeveer honderd leerlingen in de richtingen houtbewerking, haartooi en kantoor.


Basisschool De Zeeparel | Koninklijk Atheneum Zwinstede – Afdeling Heist