HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2009Klasgenoten in Heist-aan-Zee - Visserijonderwijs

tt_scholen_heist_visserijonderwijs_webVrije Visserijschool
In 1904 kreeg pastoor Froidure de toelating om in de nieuwe gemeenteschool aan de Pannenstraat een Vrije Avondvisserijschool te stichten voor avond- en weekendonderricht aan jonge vissers en jongens die nog niet op zee gingen, de zogenaamde niet-gemonsterde leerlingen. Tot 1925 was er les op zaterdagmiddag en zondagmorgen. Daarna werd het een echte avondschool voor jongens van 13 tot 17 jaar.

Gemiddeld volgden 50 à 60 leerlingen er les, waarvan tweederde met vader of broer als laver in zee staken. De jongeren werden in drie leergangen verdeeld en kregen onderricht over wereldkennis, zeekaarten, kompas, koersverordeningen, log en lood, lichten en vuren, uitliggers en boeien, zeewetten en reglementen, gezondheidsleer aan boord... Ze leerden er ook splitsen, boeten, knopen leggen, breien en zeilen maken. De leerlingen die het tweede studiejaar met succes beëindigden, mochten zich tot de eerste leerproef, het laversexamen, aanbieden, waarna ze stage mochten lopen op een vissersboot.

In de jaren 1930 werd een bekwaamheidsgetuigschrift vereist om het bevel te voeren over een schip, wat heel wat opschudding veroorzaakte in het visserijmilieu. Kort daarop werd ook het verplichte brevet ingevoerd. Dat gaf aanleiding tot een snelle groei van het aantal leerlingen tot meer dan 100. Het moment was rijp voor de oprichting van een dagschool. De Tweede Wereldoorlog verhinderde een snelle oprichting. Die kwam er pas in 1947. Vier jaar later werd tot de dagschool overgegaan, met Karel Ackx als eerste directeur. In 1957 verhuisde de Vrije Visserijschool naar de Kerkstraat. Gustaaf Vermeille volgde Ackx in 1969 op, tot aan de fusie met de Rijksvisserijschool in 1978.

Rijksvisserijschool
In 1947 ging de Rijksvisserijschool van start in het ‘Kasteeltje' aan de Kursaalstraat. Vele Heistse kinderen volgden visserijonderwijs in ‘de IBIS’ in Oostende, waar ze op internaat waren. Die school, waar de jongens met militaire dril werden opgeleid, was voor vele Heistse vissers betaalbaar.

Door de grote evolutie in de vaartuigen, de visserijtechnieken, de navigatieapparatuur, de motoren, de wetgeving en reglementering, werd de visserijopleiding er niet makkelijker op. Het harde en gevaarlijke vissersbestaan begon dan ook minder jongens aan te trekken.

Fusie
In 1978 fusioneerden de Vrije Visserijschool en de Rijksvisserijschool van Heist. De fusieschool kreeg in 1983 de naam Visserijschool van de Vlaamse Gemeenschap, later omgevormd tot het Provinciaal Maritiem Instituut dat tot het schooljaar 2004-2005 in het beschermde 'Kasteeltje' aan de Kursaalstraat gevestigd was. Het visserijonderwijs is in Heist intussen verleden tijd.