HomeNieuwsNieuws 2010Boek: Een grote hoeve in een klein dorp - Thys Lambrecht
Met de originele dagboeken in de hand reconstrueert dr. Thys Lambrecht de leefwereld van Gillis Coucke (1706-1781), heer en meester in zijn eigen dorp (Markegem, bij Tielt, deel uitmakend van de kasselrij Kortrijk), maar tevens een onbeduidende pachter van een adellijke familie in het verre Gent. Dit boek voegt een nieuwe dimensie toe aan de al rijke traditie van de Vlaamse rurale en agrarische geschiedenis. Een bijzondere lezing van de zeldzame ‘memorieboeken’ legt een wereld bloot die samen gehouden wordt door interne, weinig zichtbare transacties van arbeid, diensten, goederen en kapitaal, en door netwerken van ruil, krediet en schuld. Het is een revelerend werk dat een verrassende kijk geeft op het dagelijks leven en werken op een groot bedrijf in een klein dorp.

Deze studie van Thys Lambrecht werd bekroond met de Cera Foundation-Prijs voor de Geschiedenis van het Vlaamse Platteland, een bijzonder eervolle onderscheiding en een garantie voor grote wetenschappelijke degelijkheid. Het boek past in de reeks ‘Historische Economie en Ecologie’, een reeks met hoogwaardige en vernieuwende monografieën en overzichtswerken over economische, ecologische en landschapsgeschiedenis.

Het boek ‘Een grote hoeve in een klein dorp - Relaties van arbeid en pacht op het platteland tijdens de 18e eeuw’ van Thys Lambrecht werd uitgeven door Uitgeverij Academia Press (Gent) in 2002 en telt 212 pagina’s. ISBN: 9789038203775. Prijs: € 22,00.

Thys Lambrecht gaf op 28 februari 2010 een lezing in Museum Sincfala. Hier vind je het verslag.

Lees de recensie van het boek door Prof. emiritus Michel Cloet verschenen in Genootschap voor Geschiedenis – handelingen- 141/1-2 /2004.