saint-georges-anglican-church

 

     

Praktische informatie

Plaats:

Zoutelaan 77, Knokke

Uren: Van 10-18u, met doorlopend gidsbeurten

Verhaal: Dit kerkje met neogotische inslag (1911) is oorspronkelijk gebouwd naar een ontwerp van architect Adolphe Pirenne. In 1926 werd een gekanteeld torentje naar de plannen van architect Dujardyn aangebouwd. De Duitse bezetter gebruikte het tijdens WO I als paardenstal. De Duitse bezetter gebruikte het tijdens WO I als paardenstal. Ook daarna deed het nog dienst als stalling voor het Belgische leger. Deze ‘fasen’ zijn nog zichtbaar. Een bombardement tijden WO II veroorzaakt grote schade. In 1953 werd het grondig gerestaureerd en heropend.

knokke_saint-george_buiten

Eind 19de eeuw kwamen Britse toeristen met de mailboot naar Oostende. Ze reisden naar Brugge om deze stad met vermaarde geschiedenis te bezoeken en een uitstap met de stoomtram naar Knokke zorgde voor een portie gezonde zeelucht. Al snel burgerden de Engelsen zich in en kwamen ze in de ontluikende badstad wonen. In het begin van de 20ste eeuw telde Knokke een Engelse kolonie van 300 leden.
Kleine geloofsdiensten werden in openlucht in de duinen gehouden maar de Engelse families hadden behoefte aan een kerk.

In 1905 richtten kapelaan Arthur Hull uit Brugge en de afgevaardigden van de voorlopige golfclub een aanvraag aan de Zoutepolder om een Engelse kapel op te richten. Het gemeentebestuur gaf goedkeuring mits een plan en bestek zouden worden opgesteld en voorgelegd. Daarin stond dat het gebouw minstens zes meter hoog moet zijn. Een aanvraag voor een subsidie van 2000 Belgische frank werd geweigerd. De Engelsen klopten aan bij de familie Lippens en hetzelfde jaar nog schonk de Zoutepolder een stuk grond van 362 m² voor de oprichting van een kapel aan de Zoutelaan (niet ver van de Piers de Raveschootlaan), goed voor 150 gelovigen. De Zoutelaan lag dan nog in het duinzand. In 1908 bleek de kapel al te klein voor de erediensten. Door de groei van de Engelse kolonie werd uitgekeken naar een groter kerkgebouw. De elektriciteitsmaatschappij kocht het eerste gebouwtje voor 3.000 frank en breidde het in 1910 uit tot een centrale.

In 1911 werd na onderhandelingen met de Compagnie Het Zoute gekozen voor een meer oostelijke locatie, eveneens  aan de Zoutelaan. De Compagnie schonk de grond. Daarna begon de plaatselijke aannemer Camille Deckers de plannen van architect Adolphe Pirenne te realiseren. De kosten voor de bouwwerken bedroegen 16 651 Belgische frank. De anglicaanse kerk leende 9000 frank bij de ‘Society for the Propagation of the Gospel’. Patroonheilige werd Saint-George (Sint-Joris met de draak).

De familie Lippens volgde alle werkzaamheden van zeer nabij op en was nauw betrokken bij heel wat details. De aannemer twijfelde bijvoorbeeld voor de bouw van het kerkje aan het feit dat hij te dicht bij de straat zou bouwen. Prompt schreef hij zijn opdrachtgever aan en vroeg de Compagnie om richtlijnen ter zake.

Links van de deur zit een steentje met 1911 en boven de deur zit een Sint-Jorisreliëf. De patroonheilige kon de kerk echter niet vrijwaren van ongeluk. Nog datzelfde jaar moesten na een reeks windstoten de beschadigde oostelijke en westelijke brandglazen vervangen worden.

dominicanenkerk

Tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikten de Duitsers deze kerk met neogotische inslag als paardenstal. De vloer, te glad voor de paardenhoeven, werd opgebroken en de gemetselde troggen zijn nog steeds zichtbaar. Na de oorlog was de bepleistering helemaal losgekomen en bleek de kerk ernstig beschadigd door inslagen van bommen en granaten. Het Belgische leger bleef, na de bevrijding, de kerk gebruiken als paardenstallen.
In 1926 zond de ‘Society for the Propagation of the Gospel’ architect E.E. Lofting naar Knokke. Hij raadde aan een galerij ter ondersteuning van het middenschip en een typisch Engels kantelentorentje bij te bouwen. Het torentje is van architect A. Dugardyn. In 1928 volgden alweer nieuwe uitbreidingen met een altaargedeelte en een dienstzaal.

Bij de bevrijding van Knokke in november 1944 werd het kerkje zwaar beschadigd door beschietingen. Na de Tweede Wereldoorlog liet Charles Piercy het gebouw grondig restaureren. De brandglazen werden bekostigd met een geldinzameling in Engeland naar aanleiding van de herdenking van Saint George’s Day, de aanval op Zeebrugge in 1918, ook wel gekend als ’Officers and Men who gave their lives for King and Country in the Naval Action at Zeebrugge, St. George's Day 1918‘. In 1953 opende de kerk opnieuw zijn deuren.

De eerste kapelaan was Rev. H.C. Barnes. Zijn opvolger was Rev. Taylor (†1958). Daarna verzekerde Rev. Jones uit Oostende als ‘visiting clergyman’ de diensten. Nu leidt Rev. Peter Tilley de kerkdiensten van de parochiekerk, die behoort tot de Community Church of England.

Bronnen
• Engelse kerk van het Zoute, in Cnoc is ier, 19, 1982, p. 89.
• Ballegeer, Johan – Archiefbeelden Knokke-Heist – Tempus Publishing Company (Stroud, GB), 2003.
• Muylle, Philippe et al. – Compagnie Het Zoute. 100 jaar in Knokke – Lannoo, 2008
• Opdedrinck, J. – Geschiedenis van Knokke – Lannoo, 1968.
• Lannoy, Danny – Knokke en de Belle Epoque – De Distel, 1993.


logo-omd-vl-zwart-100x100


Open Monumentendag 2014

Open Monumentendag Vlaanderen: zondag 14 september 2014

Open Monumentendag Nederland: zaterdag 13 en zondag 14 september 2014Open Monumentendag Knokke-Heist

Knokke

Saint-Georges Anglican Church

Heilig-Hartkerk

Kalfmolen

Duinbergen

Christus Koningkapel

 

Heist

Museum Sincfala

Hoog Licht - Vuurtoren

Ramskapelle

For Freedom Museum

Molen van Callant

Praktische info

Gratis touristisch treintje (Uurrooster)

icon_facebook Volg ons via Facebook

 


Algemeen overzicht

Open monumentendag Vlaanderen
Open Monumentendag Nederland

Naar startpagina - Open Monumentendag 2014 Knokke-Heist

molen-van-callant-ramskapelle

Praktische informatie

Plaats: Ramskapellestraat z/n, Ramskapelle

Uren: Van 10-18u, met doorlopend gidsbeurten en aanwezigheid van molenaar

Verhaal: Deze spierwitte bergmolen (1897), met onderdelen van een oudere staakmolen die al in 1461 wordt vermeld, staat aan de rand van een pittoresk polderdorp. Hij is in 1999 als monument beschermd en de omgeving als dorpsgezicht. In 1912 werd hij uitgerust met een motor om ook op windstille dagen te kunnen malen. De molenaar vertelt met passie over de molen en zijn restauratie.

De oudste vermelding van een molen in Ramskapelle is uit 1416: ‘te Ramscapelle, eene meulne toebehoorende Janne van Dudzeele’. De molen, een houten staakmolen, was op een kleine kunstmatige heuvel gebouwd, 200 meter ten zuiden van de dorpskom, vermoedelijk om de mensen die in de nabijgelegen steenovens werkten, van brood te voorzien. Bij de molen hoorde immers ook een bakkerij. Pourbus tekende de molen van Ramskapelle op zijn kaart van 1571. Rond 1580, tijdens de godsdiensttroebelen, gaat de molen in de vlammen op, maar wordt daarna weer opgericht. De laatste staakmolen begaf het in 1896 tijdens een storm.

molen-van-callant-ramskapelleIn 1897 bouwde Jozef De Vos met hergebruik van bepaalde 17de- of 18de-eeuwse onderdelen van de afgebroken staakmolen, een stenen molen in gele baksteen (formaat 22 x 11 x 6,5 cm) met rondboogvensters en twee ingangen, bestaande uit eenvoudige bakstenen dorpels en klampdeuren. In de roodgeschilderde sluitsteen boven de ingang staat de inscriptie: ‘J. De Vos / Deckers 1897’. In 1912 werd door een Duits bedrijf een motor geïnstalleerd, waardoor de molen mechanisch of door de wind kon worden aangedreven. De motor stond buiten de molen en werd door een riem verbonden met de onderaandrijving, waarvan de aandrijfwielen aan de buitenkant van de romp bevestigd waren. De huidige eigenaarsfamilie Callant verwierf de molen in 1924.

In 1934 wordt één roede uitgehaald, in 1936 de andere. Op 5 januari 1936 waait door een storm de kap van de molen. Vanaf dan tot 1960 draait de molen mechanisch, het maalwerk werd via een extern riemwiel door een buiten de molen opgestelde motor aangedreven. Het mechanisme - twee maalstoelen op de steenzolder, het spoorwiel dat twee kamwielen aandrijft - bleef gelukkig aanwezig. Charles Callant was molenaar tot 1960. De molen kwam daarna buiten gebruik. Doordat de koppen van de moerbalken volledig uitgerot waren, was er instortingsgevaar. Ofwel moest men alles stutten, ofwel de volledige binneninrichting verwijderen. Er werd gekozen voor de laat¬ste oplossing.

Na de klassering in 1999 als monument en de gebouwen in de onmiddellijke omgeving als dorps¬gezicht ontstonden plannen voor de restauratie. De maalinrichting en de zolders werden in juni 2001 uit de molen gehaald met een hijskraan. Alle onderdelen werden van een etiket voorzien, behandeld tegen houtworm en verdere verrotting en opgeslagen in een loods. Intussen werd de molenromp, vloeren en trappen en het overige metselwerk gerestaureerd. In 2005 was de molen terug maalklaar.


logo-omd-vl-zwart-100x100


Open Monumentendag 2014

Open Monumentendag Vlaanderen: zondag 14 september 2014

Open Monumentendag Nederland: zaterdag 13 en zondag 14 september 2014Open Monumentendag Knokke-Heist

Knokke

Saint-Georges Anglican Church

Heilig-Hartkerk

Kalfmolen

Duinbergen

Christus Koningkapel

 

Heist

Museum Sincfala

Hoog Licht - Vuurtoren

Ramskapelle

For Freedom Museum

Molen van Callant

Praktische info

Gratis touristisch treintje (Uurrooster)

icon_facebook Volg ons via Facebook

 


Algemeen overzicht

Open monumentendag Vlaanderen
Open Monumentendag Nederland

Naar startpagina - Open Monumentendag 2014 Knokke-Heist

for-freedom-museum-ramskapelle

Praktische informatie

Plaats:

Ramskapellestraat 91-93, Ramskapelle

Uren: Van 10-18u, met doorlopend gidsbeurten

Verhaal:

Dit museum belicht de bevrijding van de Zwinstreek in het najaar van 1944, een intens conflict tussen de Duitse bezetter en de hoofdzakelijk Canadese bevrijders. In de tuin liggen de wrakstukken van vliegtuigen die zijn opgegraven door het archeologisch team van de Belgian Aviation History Association.
Zie ook:  www.forfreedommuseum.be

.

Dit museum belicht de bevrijding van de Zwinstreek in het najaar van 1944, een intens conflict tussen de Duitse bezetter en de hoofdzakelijk Canadese bevrijders. In de tuin liggen de wrakstukken van vliegtuigen die zijn opgegraven door het archeologisch team van de Belgian Aviation History Association.

ramskapelle-for-freedom-museum

For Freedom Museum brengt op een bruisende en realistische wijze de sombere tijden van de Tweede Wereldoorlog in beeld. Geen enkele inwoner uit de Zwinstreek en West-Zeeuws-Vlaanderen bleef tussen 1940 en 1944 gespaard van repressie en ontbering. Deze zwarte periode in onze geschiedenis vormt het hoofdthema van het museum. In tegenstelling tot andere musea evoqueert For Freedom in zeer natuurgetrouwe decors de verschillende facetten van WO II.

De sfeer ademt de bezetting, vervolging en bevrijding van de oorlog uit. Als bezoeker word je werkelijk ondergedompeld in de donkere bladzijden van onze geschiedenis tussen 10 mei 1940, de eerste dag van de bezetting, en 1 november 1944, de verlossende datum van de bevrijding van onze regio. Dit museum belicht de bevrijding van de Zwinstreek in het najaar van 1944, een intens conflict tussen de Duitse bezetter en de hoofdzakelijk Canadese bevrijders. In de tuin liggen de wrakstukken van vliegtuigen die zijn opgegraven door het archeologisch team van de Belgian Aviation History Association.

Het gebouw

Dit voormalig gemeentehuis en –school werd gerealiseerd in twee bouwfases.
Het laag gemeentehuis (nr. 91) werd vermoedelijk rond 1925 gebouwd. Het is een witgeschilderd gebouw onder pannen zadeldak en met typerende tuitgevels.
De gemeenteschool dateert van 1876 (cf. puilijst). Het gebouw is een statig volume met twee bouwlagen onder een pannen schilddak naar een ontwerp van architect P.F. Buyck (1805-1877). De witgeschilderde lijstgevel heeft met hoekpilasters en muuropeningen (o.m. rondboogportaal) in een dito omlijsting.

 logo-omd-vl-zwart-100x100


Open Monumentendag 2014

Open Monumentendag Vlaanderen: zondag 14 september 2014

Open Monumentendag Nederland: zaterdag 13 en zondag 14 september 2014Open Monumentendag Knokke-Heist

Knokke

Saint-Georges Anglican Church

Heilig-Hartkerk

Kalfmolen

Duinbergen

Christus Koningkapel

 

Heist

Museum Sincfala

Hoog Licht - Vuurtoren

Ramskapelle

For Freedom Museum

Molen van Callant

Praktische info

Gratis touristisch treintje (Uurrooster)

icon_facebook Volg ons via Facebook

 


Algemeen overzicht

Open monumentendag Vlaanderen
Open Monumentendag Nederland

Naar startpagina - Open Monumentendag 2014 Knokke-Heist

hoog-licht-vuurtoren-heist

Praktische informatie

Plaats:

Via Elisabethlaan, Heist

Uren: Van 10-18u, met doorlopend gidsbeurten

Verhaal:

De grote vuurtoren of "Hoog (geleide)licht” is het eerste gebouw aan de Belgische kust, opgetrokken in gewapend beton, en is een ontwerp van de gebroeders Grendel, beide Gentse ingenieurs. De vuurtoren blijft gespaard toen in 1918 de voornaamste haveninstallaties van Zeebrugge werden opgeblazen door de terugtrekkende Duitsers. De lichten van de vuurtoren werden in 1983 definitief gedoofd.

De Heistse vuurtoren is zeker een landmark langs de Oostkust.  Maar… het is zeer de vraag of deze ranke slanke toren wel degelijk een vuurtoren is ?  Of een lichttoren ?

Tussen de eerste dijk (Evendijk – 11de eeuw) en de latere Graaf Jansdijk (begin 15de eeuw) werd een eerste houten vuurtoren gebouwd te Heist.

Men noemde het een “vierboete” wat verwijst naar het aanmaken (boeten) van vuur (vier).

Reeds in 1363 stond er in Heist een vuurtoren.  De vissers van de “cleene visscherie” vonden zo de thuishaven terug.  De vissers bleven vissen in de kustwateren.  Slechts enkelen waagden het op haringvangst te gaan verder van de kust verwijderd.
Op de door Pieter Pourbus  in 1571 gemaakte kaart staat ook een vuurtoren getekend.  Een rokende toren met ervoor enkele bootjes of vissersvaartuigjes. 

In die tijd had de vuurtoren niet alleen een functie voor de lokale vissers maar ook voor de handelsschepen die Vlaanderen bereikten via Het Zwin. Men vermoedt dat die eerste vuurtoren stond op een thans verdwenen stuk dijk (bedolven door stuifzand).

De Vierboete van Heist was een achterleen van de heer van Dudzeele (die het verpachtte aan de Gildebroeders van Onze Lieve Vrouw  te heyst) en wees  de weg voor de handelsschepen die de monding van het Zwin zochten.  De toren was ook belangrijke voor de Heistse vissers die terug kwamen uit zee.


Andere herkenbare bakens voor de scheepvaart waren de kerktoren van Oostende, Blankenberge, Heist, Knokke en Westkapelle.


4980_knokke-heist_hoog-licht-heist_320Maar belangrijk was de Heistse vuurtoren omdat hier kon gekozen worden tussen twee routes namelijk enerzijds  HEISTDIEP ten Noord-Oosten van het eiland Wulpen of het KNOKKEDIEP dat de schepen naar de Westelijke arm van het Zwin bracht.
Elke nacht bij opkomende water werd er vuur gemaakt op de toren als teken dat de schepen dichter konden komen.  Eens de vloed voorbij werd het vuur gedoofd.

De middeleeuwse toren van Heist werd tijdens de Tachtigjarige oorlog (1566 – 1648) verwoest samen met een groot deel van het Noorddorp.  In die tijd bestond de Heistse visserij nagenoeg niet meer.
De resterende stenen van de vuurtoren in verval werden verkocht om huizen te bouwen.

Pas in de 19de eeuw  (1850) werd er een nieuwe vuurtoren gebouwd ongeveer ter hoogte van  waar de Vuurtorenstraat de Zeedijk bereikt.  In het stadhuis hangt een schilderij van met die vuurtoren er op. Later kwam daar het Grand Hotel du Phare en nu de horeca-zaak De Vuurtoren.

In 1871-1872 werd in Knokke op het einde van de Zeeweg (huidige Lippenslaan) een nieuwe vuurtoren gebouwd en dit zou gevolgen hebben voor die van Heist.
Immers strategisch gezien was die van Knokke belangrijker en zo werd de Heistse vuurtoren gesloopt.  Het had geen zin om twee vuurtorens zo dicht bij elkaar te hebben.
Voor de vissers werd er wel een visserslicht geïnstalleerd (een mast met daarop een vast groen licht).

In het begin van de 20ste eeuw begon men met de aanleg van de Zeebrugse vissershaven en ook een handelshaven met muur in zee (strekdam).  De Heistse visserij zou verhuizen naar Zeebrugge. Bij ministrieel besluit van 15 april 1905 werd het plan goedgekeurd voor de grondinneming op het grondgebied van Heist voor de plaatsing van richtingsvuren van de geul van het Zand.

In 1907 werd de betonnen vuurtoren gebouwd door de gebroeders Grondel uit Gent in opdracht van de aannemersgroep Coiseau-Cousin eveneens uit Gent.
De Zeebrugse haven (ontsluiting van de Gentse haven naar de Noordzee) werd plechtig ingehuldigd door koning Leopold II op 23 juli 1907. Op zee diepte men de Pas van het Zand uit  die een veilige toegang gaf tot de haven van Zeebrugge.

Om die diepe havengeul te bebakenen lieten ingenieurs-aannemers Louis Coiseau en Jean Cousin twee vuurtorens bouwen door de Gentse broers Grendel.  Het groot Licht en het klein Licht.  Ze zouden samen een lichtlijn vormen zodat de schepen op goede koers de havengeul zouden doorvaren richting haven.
Het Laag Licht werd een kleine vuurtoren in de duinen 14,40 m hoog met om de vijf seconden een lichtstraal van 4 seconden tot 9 mijl in zee zichtbaar.
Het pronkstuk was evenwel het Hoog Licht, de eerste betonconstructie langs de Belgische kust (alhoewel de watertoren en de kaaimuren in Zeebrugge ook in beton zijn en ouder…).

De vuurtoren is 30,50 m hoog en staat 300m meer landinwaarts pal in de weiden achter de duinen.   Er brandde een bestendig helder wit licht zichtbaar tot 11 mijl in zee.De toren bevat veel Jugendstill-elementen én baksteenmotieven.
Toen men begin jaren zeventig een nieuwe voorhaven bouwde in Zeebrugge was die lichtlijn niet meer functioneel.  Gelukkig werd het Hoog Licht in 1975 geklasseerd als industrieel-archeologisch monument en bij Koninklijk Besluit van 8 september 1981 werd het beschermd.  Laag Licht volgde op 23 mei 1984.
Deze vuurtoren die niet meer in functie zijn behoren nu tot het kustpatrimonium en worden beheerd door de Vlaamse Administratie Waterwegen en Zeewegen afdeling Kust.

Na restauratie werden de toren in 2004 in ere hersteld en kregen hun oude glorie terug.

Op 2 april 2005 werd de lichttoren plechtig ingehuldigd op indrukwekkende wijze.


logo-omd-vl-zwart-100x100


Open Monumentendag 2014

Open Monumentendag Vlaanderen: zondag 14 september 2014

Open Monumentendag Nederland: zaterdag 13 en zondag 14 september 2014Open Monumentendag Knokke-Heist

Knokke

Saint-Georges Anglican Church

Heilig-Hartkerk

Kalfmolen

Duinbergen

Christus Koningkapel

 

Heist

Museum Sincfala

Hoog Licht - Vuurtoren

Ramskapelle

For Freedom Museum

Molen van Callant

Praktische info

Gratis touristisch treintje (Uurrooster)

icon_facebook Volg ons via Facebook

 


Algemeen overzicht

Open monumentendag Vlaanderen
Open Monumentendag Nederland

Naar startpagina - Open Monumentendag 2014 Knokke-Heist

kalfmolen-knokke

Praktische informatie

Plaats: Graaf Jansdijk 236, Knokke

Uren: Van 10-18u, met doorlopend gidsbeurten door de molenaars

Verhaal: Deze beschermde molen (ca. 1670?), een open houten standaardmolen, bepaalt het beeld van de Graaf Jansdijk. De huidige molen is genoemd naar de vlakbij gelegen herberg Het Kalf, zoals ook de wijk sinds de 19de eeuw heet en bepaalt het beeld van de Graaf Jansdijk. De twee kersverse molenaars geven deskundige uitleg. Bij winderig weer wordt graan gemalen.

In de 17de eeuw werd op de Graaf Jansdijk, die dateert uit het begin van de 15de eeuw, een molen gebouwd die naar de wijk waar hij staat werd genoemd: ‘De Kalfmolen’. Waar oorspronkelijk de zeedijk lag, zou volgens de overleveringen eerst een watermolen hebben gestaan. In die tijd heette de buurt Oosthoek en pas toen de dijk stevig genoeg was, kon er gedacht worden aan een open standaardmolen op de hoogte, in de wind en volgens het type uit de 16de eeuw. Dank zij het onderzoek van Maurice Coornaert in zijn boek ‘Knokke en Het Zwin’, weten we met zekerheid dat ‘de muelen die op den zeedijk staet’, in 1690 gebouwd, de Kalfmolen was.

kalfmolen-knokkeIn de eeuwen die volgden werden de namen van molenaars opgetekend om tot Ignace Devos te komen, pachter in 1834 en vermeld in de kadasterlegger uit die tijd. In de balken werden meerdere namen gegrift zoals Collyn 1733, J.P. Delanghe 1770, T. Tytens (zonder datum) en L.P. Devos 1864. Na Pol Devos werd de molen verkocht aan Edward Verheye, de Grauwen, zoals hij werd genoemd. Hij bleef er tot 1914. Door de Eerste Wereldoorlog viel de molen stil en raakte grotendeels in verval. De Belgische Staat verwierf het eigendom en liet de molen herstellen. Pas in 1926 zette molenaar Lotheir Peel de Kalfmolen opnieuw in werking. Door het gebrekkige molenmechanisme hield molenaar Peel er na één jaar mee op. Dan bood zich nog een zekere Fons Hillens aan, maar hij vond de pachtprijs te hoog.

De Caelfmolen (1760), de Calfmolen (1772), de Kalfmeulen (1838) werd in 1928 aangekocht door de vrienden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen met medewerking van het gemeentebestuur van Knokke, de vereniging Het Zoute en de Touring Club van België. Zo kon de molen van het Kalf behouden blijven en andermaal worden ingewijd tijdens de folklorefeesten in augustus 1928. In latere jaren had de molen hoe langer hoe meer te lijden van de tand des tijds. Na de Tweede Wereldoorlog werd de molen hersteld en zag hij er een tijdje weer zo goed als nieuw uit. Hoewel de molen vanbinnen volledig was uitgerust, werd hij niet in werking gezet. In de jaren 1970 kraakten de horizontale wieken onder hun gewicht en een restauratiebeurt drong zich op. In januari 1974 werd het gemeentebestuur van Knokke-Heist eigenaar van de molen.


logo-omd-vl-zwart-100x100


Open Monumentendag 2014

Open Monumentendag Vlaanderen: zondag 14 september 2014

Open Monumentendag Nederland: zaterdag 13 en zondag 14 september 2014Open Monumentendag Knokke-Heist

Knokke

Saint-Georges Anglican Church

Heilig-Hartkerk

Kalfmolen

Duinbergen

Christus Koningkapel

 

Heist

Museum Sincfala

Hoog Licht - Vuurtoren

Ramskapelle

For Freedom Museum

Molen van Callant

Praktische info

Gratis touristisch treintje (Uurrooster)

icon_facebook Volg ons via Facebook

 


Algemeen overzicht

Open monumentendag Vlaanderen
Open Monumentendag Nederland

Naar startpagina - Open Monumentendag 2014 Knokke-Heist