HomeActiviteitenZondagbabbel - Decor van het verleden, het rijke patrimonium van Knokke-Heist - Zondag 27 oktober 2019

banner pastorie sint antonius

Praktische informatie

Plaats:

Sint-Jozefstraat 3, Heist

Uren: Van 10-18u, met doorlopend gidsbeurten

Verhaal:

Voormalige pastorij van de Sint-Antoniuskerk, gebouwd in 1874. Neogotische dubbelhuis met verzorgde bakstenen lijstgevel, afgewerkt met houten kroonlijst op klossen, geaccentueerd centraal deurrisaliet door trapgeveltje. Zijtrapgevels. Gerestaureerd in 2000-2001.

De voormalige pastorij van de Sint-Antoniuskerk werd gebouwd in 1874. Het neogotische dubbelhuis heeft een knappe bakstenen lijstgevel.  Het heeft een trapgeveltje. De pastorij werd gerestaureerd in 2000-2001.

Geschiedenis van pastoriën

Sedert de dagen van Clovis (eind 5e eeuw-begin 6e eeuw) beleed de Frankische landaristocratie het christelijk geloof  (niet te beoordelen naar moderne maatstaven).  De oefenplaatsen van de Frankische vroomheid waren de herenhoeven en de abdijen.

Belangrijke bisschopssteden waren, wat onze streken betreft : Keulen, Maastricht-Tongeren; Noyon-Doornik; Kamerijk; Terwaan en Boulogne.  De meeste priesters leefden nog in de bisschopsstad, onder één dak met de bisschop. Enkele grootgrondbezitters wisten reeds geestelijken aan hun huiskapel te verbinden. Hierin  is de oorsprong van de landelijke parochies te zien.  Sijsele bv. behoorde aan een particuliere heer en hij bouwde een kerkje ten dienste van hemzelf en van het eigen volk. Later, toen het aantal parochies toenam dienden de pastoors, toen ze een officiële benoeming vanwege het bisdom kregen, op hun parochie te resideren om er de zielzorg waar te nemen.  In de 16e en 17e eeuw werd die verplichting in vele gevallen niet nageleefd.  De voornaamste reden hiervoor was dat er op de parochie geen pastorie was. Een pastorie is een woning waarop de pastoor enkel gedurende zijn ambtsperiode een domicilie mag plaatsen.

De wet van 25 september 1769 (Oostenrijks tijdvak) bepaalde dat de lokale tiendeheffers (meestal abdijen en kloosters) voortaan moesten instaan voor de huisvesting en het onderhoud van de woning van de dorpspastoor.  Vandaar een zekere bouwactiviteit die in het laatste kwart van de 18de eeuw ontstond. Pastorieën werden traditiegetrouw vlak bij de kerk gebouwd.  Hoewel dit vrij logisch lijkt had dit niet altijd met het gemak te maken. De bouwheer was immers niet de pastoor.

In 1802 sloten Napoleon en paus Pius VII een concordaat.  Hierin werd een eerste aanzet gegeven tot het verplichten van de overheid om te voorzien in onderdak van de pastoor, dit als een compensatie van de tijdens de Franse Revolutie in beslag genomen goederen van de kerk.  Een pastorie kan eigendom zijn van een stad/gemeente; de kerkfabriek; het bisdom maar ook van een opeenvolgende reeks pastoors van eenzelfde parochie, het betreft dan een verkoop van pastoor tot pastoor.

Jozef Bonte

Geraadpleegde bron :Universiteit Gent Academiejaar 2007-2008.  Pastorieën en pastoorswoningen te Brugge (1802-1914)  Gweny Vlaemynck

 
logo-omd-vl-zwart-100x100

Open Monumentendag 2016

Open Monumentendag Vlaanderen: zondag 11 september 2016
Open Monumentendag Nederland: zaterdag 10 en zondag 11 september 2016

Open Monumentendag Knokke-Heist

 

 Knokke

Stadhuis Knokke
Stelplaats tram Knokke
Kalfmolen
Orgelwandeling

Westkapelle

Sint-Niklaaskerk

 Heist

Museum Sincfala
Pastorie Sint-Antonius Abtkerk

Ramskapelle

For Freedom Museum
Molen van Callant

Praktische info

Gratis touristisch treintje

icon_facebook Volg ons via Facebook

Algemeen overzicht

Open monumentendag Vlaanderen
Open Monumentendag Nederland

Naar startpagina - Open Monumentendag 2016 Knokke-Heist