HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2012Vakantiekolonies - Het Zoute - Les Roches Fleuries

 

Andere namen

  • Vakantiecentrum der Liberale Mutualisten/Mutualiteiten van België
  • Vacantiecentrum der Liberale Mutualiteiten van België
  • Centre de Vacances des Mutualités Libérales de Belgique

Adres

Lippenslaan 41

Bestaansperiode

1948-1955

Uitbater

Hotel: Emile Debuysere

Logistieke organisatie

Kindervreugd vzw

Korte situering

In 1937 werd vzw Kindervreugd gesticht. Schepen van Onderwijs Willem Eekelers en hoofdinspecteur van het Antwerps Stedelijk Onderwijs, Flor Mielants, werden de leidende figuren van de nieuwe vereniging. Die had als eerste objectief: “het nuttig doorbrengen van de vrije woensdagnamiddag in het stedelijk onderwijs”. Al in 1938 verleende Kindervreugd steun aan de ‘Centrale der vrienden van het officieel onderwijs’, die - met de medewerking van de Samenwerkende kringen van het Antwerps Onderwijzend Personeel - tijdens de zomervakantie, kinderen naar buiten zond.

Gedurende de aanvallen met V-bommen op Antwerpen ging het Antwerps onderwijzend personeel op zoek naar bruikbare veilige lokalen langs de Belgische kust tussen Heist en Koksijde. In 1947 werd een vergeefse poging gedaan om de kinderen opnieuw in de Rijksnormaalschool in Blankenberge - waar ze tijdens de evacuatieperiode voor de V-bommen ondergebracht waren - onder te brengen.

In 1948 kreeg Kindervreugd wel een kolonie in Knokke. De voorbereiding liep niet vlot gezien deze badstad niet erg gesteld was op vakantiekolonies in zijn gebied. Het gemeentebestuur draaide echter bij en hielp met de materiële toerusting en het toekennen van bijkomende speellokalen. Ook de besprekingen met de eigenaar-uitbater van het Hôtel de l’Espérance waren niet gemakkelijk. Toch logeerde Kindervreugd er tot en met 1955. In 1949 was het aantal inschrijvingen zo hoog dat Pension Jean in Wenduine erbij kwam. In 1950 werd de eerste maal Hotel Belvédère afgehuurd.

In 1957 zette Kindervreugd de eerste stap voor een eigen home aan zee door de aankoop van een geschikt terrein in Sint-Idesbald en het optrekken van een gebouw. Dat werd in 1961 in gebruik genomen.

Het hotel is opgenomen in de lijsten van vakantiekolonies van het jaar 1952 en 1956 van de gemeentelijke administratie van Knokke.

AVMPKKN00099hotel-de-l-esperence

Vakantiekolonies in Knokke

Vakantiekolonies in andere deelgemeenten

Schoolkolonie van Brugge – huidige IJzerpark bij de Nieuwpoortstraat – Le Cercle des Colonies Scolaires de Bruges

Onze Lieve Vrouw van den Yser – huidige IJzerpark bij de Nieuwpoortstraat – Œuvre Nationale de l’Enfance pour enfants faibles

Institut Nos Enfants – Dumortierlaan 36 – Mevrouw (Wed.) Delanghe

Hôtel de l’Espérance – Lippenslaan 41 – Kindervreugd

Hotel Belvédère – Lippenslaan 162 – Kindervreugd

Home RTT – adres onbekend – Regie voor Telegrafie en Telefonie

Châlet Robinson – Zegemeer – A.E.P. Bruxelles

Hôtel de l’Europe – Lippenslaan 136 – Col. Scol. Catholiques, Bruxelles

Ecole Moyenne – adres onbekend – Ministerie van Openbaar Onderwijs

Villa Select Résidence – Julius Sabbelaan – Mutualité ‘Solidarité Féminine’

Kinderwelzijn – Alfred Verweeplein 25 – Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (nu Kind en Gezin)

Villa Chantecler – Leopoldlaan 39 – Mienda Verhelst

Le Bosquet – Kopsdreef 9 – verschillende uitbaters

Pension Maris Stella – Kopsdreef 9 – Mienda Verhelst

Regina Maris - Lippenslaan 64/Piers de Raveschootlaan – Arseen en Mienda Verhelst

Hotel de Bruges – Lippenslaan – Christelijke Mutualiteit

Hotel du Cygne - M. Lippensplein 2 – Arseen en Mienda Verhelst

Vakantiekolonies in Duinbergen

Vakantiekolonies in Heist

Vakantiekolonies in Het Zoute

Een stukje geschiedenis

Overzicht 

Inleiding

De periode 1886-1918 

De periode 1919-1944 

De periode 1945-1980 

Kinderhomes