HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2012Vakantiekolonies - Knokke - Regina Maris

 

Adres

Lippenslaan 64/Piers de Raveschootlaan

Situering

Voormalig Hotel Cosmopolite

Bestaansperiode

1948-1959

Uitbater

Arseen en Mienda Verhelst

Korte situering

In 1948 wordt het voormalig Hotel Cosmopolite met ingang aan de Lippenslaan en Hotel Regina Maris met toegang aan de Piers de Raveschootlaan met elkaar verbonden en omgedoopt tot Regina Maris. Van bij de start is het een vakantiekolonie voor groepen van overwegend christelijke strekking. Er verblijft ook wel eens een liberaal gezinde groepering. Er komen groepen uit het Nederlandstalige gedeelte, ondermeer de kinderen van de mijnwerkers van Beringen en groepen uit Wallonië, ondermeer Patronage St Vincent (237 rue de France, Obourg) met als logistieke organisatie Colonie de Plein Air (24 Bd. Masson 24, Mons). Maar ook de Franse groep Les P’tits Quinquins zijn er jaren na elkaar te gast. Ook op het verblijf van schoolreizen naar zee is een doelpubliek.

In 1949 is er toestemming voor het verzorgen van 1 zuigeling. In 1951 zijn er dat 5 en nog eens 1. Regina Maris komt voor in de lijst van vakantiekolonies in Knokke uit 1952. Een uittreksel van het college van burgemeester en schepenen van Knokke van 11 maart 1953 geeft Mevr. Verhelst-Vandierendonck toestemming “voor uitbesteden mits loon voor zover het maximum aantal van 140 (110?) kinderen (tot 18 jaar) niet overschreden wordt”.  De locatie is ook als tehuis opgenomen op de lijst van de gemeente Knokke uit 1956 met Arseen Verhelst als uitbater en Mienda Verhelst als verpleegster.

Getuigenis van Mienda Verhelst

Mienda Verhelst is verpleegster en weet van aanpakken. Via haar opleiding komt ze meteen in aanraking met kinderen die op de een of andere manier in de steek zijn gelaten en als zuigeling de zorgen van een moeder nodig hebben. Het spreekt haar enorm aan. Het is de start van een lang en actief leven met één uitgangspunt: de zorg voor kinderen.

Na enkele kleinere engagementen neemt ze samen met haar man Arseen Hotel Cosmopolite en Hotel Regina Maris over. Zij staat in voor de dagelijkse gang van zaken. De gezondheid, het geluk en een onbezorgd genieten van het kind staat bij haar voorop. Op een visitekaart prijkt de zorg door gediplomeerde verpleegsters, de aanwezigheid van lampen met UV-straling voor het laten aansterken van zwakkere kinderen, medische controle en een gezonde fysieke cultuur.

Arseen, haar man, werkt aanvankelijk nog als ambtenaar, maar gaat in de kolonie aan de slag in de keuken. Goed voedsel is zijn missie. En daar heeft hij zijn handen meer dan vol mee. Hij doet ook de administratie en zorgt voor de financiën. Met de groepen die komen ontstaan er innige banden, die voor sommige tot de dag van vandaag nog bestaan.

Op zaterdag 22 november 1958 wordt met een “Avondwake” met start om 17 uur het tienjarig jubileum gehouden. De P.S. – “Wegens de ernst van dit jubileum, worden zuurkijkers afzonderlijk geplaatst” – geven de jubilarissen aan dat ze zaken niet altijd even ernstig moeten zijn. Vijf jaar later, op 30 november 1963 is het opnieuw feest. Dan wordt voor Vijftien jaar Regina Maris een “Avondstonde” gehouden”. Opnieuw is de knipoog aanwezig: “Verwacht wordt, om te mediteren over de snelvliegende tijd… Gedurende de meditatie, aanvang 17 uur worden de hongerigen gespijsd (een beetje), de dorstigen gelaafd (veel)… de vreemdelingen geherbergd (zo nodig).

Ook lokale initiatieven worden ondersteund met ondermeer deelname aan de Bloemenstoet van Knokke in 1963, 1964, 1965 en 1966.

Op 9 december 1972 vieren Arseen en Mienda Verhelst hun 25-jarig huwelijk samen met 25  jaar Regina Maris, 20 jaar Hotel de Bruges en 5 jaar hotel Rust aan Zee (het voormalige Hotel du Cygne). Het thema van het samenzijn is “Goede oude tijd van de boerebuiten”. Voor laving en “boerestute” wordt gezorgd. De genodigden moeten “zelf gezonde leute en gezonde eetlust” meebrengen en bij voorkeur uitgedost zijn in een “oud pak”.

{pgcooliris id=52|width=100%|height=500|numrows=2|otherflashvars=style=white&showSearch=False}

Vakantiekolonies in Knokke

Vakantiekolonies in andere deelgemeenten

Schoolkolonie van Brugge – huidige IJzerpark bij de Nieuwpoortstraat – Le Cercle des Colonies Scolaires de Bruges

Onze Lieve Vrouw van den Yser – huidige IJzerpark bij de Nieuwpoortstraat – Œuvre Nationale de l’Enfance pour enfants faibles

Institut Nos Enfants – Dumortierlaan 36 – Mevrouw (Wed.) Delanghe

Hôtel de l’Espérance – Lippenslaan 41 – Kindervreugd

Hotel Belvédère – Lippenslaan 162 – Kindervreugd

Home RTT – adres onbekend – Regie voor Telegrafie en Telefonie

Châlet Robinson – Zegemeer – A.E.P. Bruxelles

Hôtel de l’Europe – Lippenslaan 136 – Col. Scol. Catholiques, Bruxelles

Ecole Moyenne – adres onbekend – Ministerie van Openbaar Onderwijs

Villa Select Résidence – Julius Sabbelaan – Mutualité ‘Solidarité Féminine’

Kinderwelzijn – Alfred Verweeplein 25 – Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (nu Kind en Gezin)

Villa Chantecler – Leopoldlaan 39 – Mienda Verhelst

Le Bosquet – Kopsdreef 9 – verschillende uitbaters

Pension Maris Stella – Kopsdreef 9 – Mienda Verhelst

Regina Maris - Lippenslaan 64/Piers de Raveschootlaan – Arseen en Mienda Verhelst

Hotel de Bruges – Lippenslaan – Christelijke Mutualiteit

Hotel du Cygne - M. Lippensplein 2 – Arseen en Mienda Verhelst

Vakantiekolonies in Duinbergen

Vakantiekolonies in Heist

Vakantiekolonies in Het Zoute

Een stukje geschiedenis

Overzicht 

Inleiding

De periode 1886-1918 

De periode 1919-1944 

De periode 1945-1980 

Kinderhomes