HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2012Vakantiekolonies - Knokke - Onze Lieve Vrouw van den Yzer

Situering

In het IJzerpark bij de Nieuwpoortstraat

Bestaansperiode

1919-

Oprichter

Notre Dame de l’Yser de l’ Œuvre Nationale de l’Enfance pour enfants faibles.

Logistieke organisatie

De Zusters van Eyser

Korte situering

Na de herinrichting van de villa die voor de Eerste Wereldoorlog dienst deed als Schoolkolonie van Brugge, startte op 1 juni 1919 de nieuwe kolonie geleid door de Zusters van Onze Lieve Vrouw van den Yzer. De Zusters beschouwden de kolonie – waar enkel meisjes worden opgevangen - als een gezondheidsinstelling, een school en een tehuis voor kinderen in één. Ze propageren de instelling als een plaats waar de gezondheid voorop staat en de kinderen gevoed worden, ook geestelijk. Winter en zomer kunnen meisjes van 3 tot 14 jaar die zwak of ondervoed zijn, of lijden aan bloedarmoede of TBC er tegen schappelijke prijzen terecht. Juffrouw Tieren was bestuurster.

Een eerste groep van een vijftal meisjes gestuurd door het Nationaal Werk der Katholieke Schoolkoloniën (NWKS) verblijven er een drietal weken. Vanaf de oprichting tot in 1928 worden in totaal 7.985 kinderen opgevangen. De instelling krijgt naar eigen zeggen jaar na jaar een goede beoordeling van de medische commissie van de provincie West-Vlaanderen, die instaat voor de controle.

Er komen naast en achter de villa gebouwen bij met slaapruimtes, eetzalen en speelruimtes.

Omdat de zusters zelf elk jaar meer leerlingen kregen, kunnen ze in 1926 geen bijkomende kinderen, gestuurd door het NWKS, meer aanvaarden. Het NWKS besluit daaruit dat ze dringend eigen instellingen nodig heeft.

Tot wanneer de Zusters de kolonie open houden is niet duidelijk. In 1937 worden stappen ondernomen door het gemeentebestuur van Knokke om het domein aan te kopen en de gebruiken als gemeentelijke onderwijsafdeling. Daarvoor wordt een bedrag van 1,9 miljoen BEF uitgetrokken op de begroting van datzelfde jaar. Gedurende de Tweede Wereldoorlog wordt volop les gegeven in de gebouwen. Bij de bouw van een nieuwe basisschool in de jaren 1950 wordt afgezien verder les te geven in het verwaarloosde gebouw op het duin. Een plan wordt verwezenlijkt om er een park te behouden met de bestaande bomen en duinen.

{pgcooliris id=49|width=100%|height=500|numrows=2|otherflashvars=style=white&showSearch=False}

Vakantiekolonies in Knokke

Vakantiekolonies in andere deelgemeenten

Schoolkolonie van Brugge – huidige IJzerpark bij de Nieuwpoortstraat – Le Cercle des Colonies Scolaires de Bruges

Onze Lieve Vrouw van den Yser – huidige IJzerpark bij de Nieuwpoortstraat – Œuvre Nationale de l’Enfance pour enfants faibles

Institut Nos Enfants – Dumortierlaan 36 – Mevrouw (Wed.) Delanghe

Hôtel de l’Espérance – Lippenslaan 41 – Kindervreugd

Hotel Belvédère – Lippenslaan 162 – Kindervreugd

Home RTT – adres onbekend – Regie voor Telegrafie en Telefonie

Châlet Robinson – Zegemeer – A.E.P. Bruxelles

Hôtel de l’Europe – Lippenslaan 136 – Col. Scol. Catholiques, Bruxelles

Ecole Moyenne – adres onbekend – Ministerie van Openbaar Onderwijs

Villa Select Résidence – Julius Sabbelaan – Mutualité ‘Solidarité Féminine’

Kinderwelzijn – Alfred Verweeplein 25 – Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (nu Kind en Gezin)

Villa Chantecler – Leopoldlaan 39 – Mienda Verhelst

Le Bosquet – Kopsdreef 9 – verschillende uitbaters

Pension Maris Stella – Kopsdreef 9 – Mienda Verhelst

Regina Maris - Lippenslaan 64/Piers de Raveschootlaan – Arseen en Mienda Verhelst

Hotel de Bruges – Lippenslaan – Christelijke Mutualiteit

Hotel du Cygne - M. Lippensplein 2 – Arseen en Mienda Verhelst

Vakantiekolonies in Duinbergen

Vakantiekolonies in Heist

Vakantiekolonies in Het Zoute

Een stukje geschiedenis

Overzicht 

Inleiding

De periode 1886-1918 

De periode 1919-1944 

De periode 1945-1980 

Kinderhomes