omd-banner-2012-sint-niklaaskerk

Praktische informatie

Plaats:

Dorpsstraat z/n, Westkapelle

Uren:

11-17u, met doorlopend gidsbeurten

Verhaal:

Al meer dan 800 jaar is Sint-Niklaas een zelfstandige parochie. Er stond al een kerk in de 12de eeuw, die later werd verwoest, heropgebouwd, uitgebreid en aangepast. De laatste grote uitbreiding en herstelling dateert van 1906-1909. Toen kreeg de kerk ook een nieuwe spits. Centraal staat het Van Peteghem-orgel uit 1808. Ook de toren is uitzonderlijk toegankelijk. Met een kindvriendelijke gids. | I.s.m. Kerkfabriek Westkapelle.

.

 

Van de oorspronkelijke gotische kerk uit de 2e helft van de 13de eeuw blijven thans nog de kruisbeuk en de middentoren over. De drie hallenkoren zijn pas in de 14de-15de eeuw gebouwd. Zoals in Koudekerke staken de Engelsen de gotische kerk in brand in 1405. Daar de toren belangrijk was als baken voor de scheepvaart “om Vlaenderen te vinden” (Hanzen) werd de kerk met steun van de Vlaamse steden en het Brugse Vrije spoedig heropgebouwd. Tijdens de godsdienstoorlogen werd de kerk zwaar beschadigd; de beuken werden niet herbouwd en de spitsbogen werden door barokvensters vervangen. De spits, zes verdiepingen, werd in 1664 door de bliksem getroffen, brandde af en werd niet in ere hersteld. Het barokke doksaal uit 1648, in 1804 naar de toenmalige westmuur verplaatst en aangepast, is volgens deskundigen een van de vroegste en kunsthistorisch belangrijkste van de Zwinstreek.

Het orgel

omd-2012-sint-niklaaskerk-38

In 1648 bouwde Arnout Medaert, lid van een bekend orgelbouwersgeslacht een orgel en was wellicht het eerste en belangrijkste orgel van de Zwinstreek. Het orgel zat in een barokke orgelkast zat van timmerman en beeldhouwer Clement de Prince en Walram Romboudt uit Lissewege. De nog steeds bestaande orgelkast heeft een rechtlijnige symmetrie en is sober van uitvoering, zodat de stijl ook aan de Renaissance herinnert. Tijdens de Franse Revolutie worden de roerende goederen van de kerkfabriek verkocht. In 1802 wordt de kerk heropend. De leuning van het doksaal wordt in 1804 aangepast en vertoont een fries die onderbroken is met engel- en leeuwenkopjes. Het geheel steunt op zuilen met Korintische kapitelen.

omd-2012-sint-niklaaskerk-43Oorspronkelijk stond het doksaal net voor het koor, maar het werd tijdens de verbouwing, samen met het orgel, verplaatst naar de westmuur van vroeger. Daarbij moesten enkele aanpassingen gebeuren aan het oorspronkelijk uiterlijk van de orgelkast. Na herschilderen van het interieur in 1806, wordt in 1808 in de bestaande orgelkast een nieuw kerkorgel van de familie van Peteghem uit Gent geplaatst. In 1938 werden het doksaal en het vergrootte orgel omgebouw door Anneessens naar het noordkoor overgebracht. Vóór de verbouwing was de orgelkast driedelig met een vooruitspringend hoger middengedeelte. In het midden van de borstwering van het doksaal was een driedelig rugpositief ingebouwd.

 

 

 

De toren

omd-2012-sint-niklaaskerk-27

Pastoor Edward Lagace zette zich ook in voor een nieuwe torenspits. Pogingen om de toren te laten klasseren mislukten. De pastoor aanvaardde die niet en diende een nieuwe aanvraag in bij de Commissie van Schone Kunsten. In 1906 kwam er een goedkeuring. Door de bisschop en de gemeente werd een bijkomende subsidie toegekend voor uitbreiding van de kerk. De aanbesteding greep plaats op 20 september 1906 en de gebroeders Jules en Charles Serreyn voerden de werken uit voor 97.885 fr. Alphonse Depauw uit Brugge, een gekend ontwerper van kerkmeubilair, was de bouwmeester.

omd-2012-sint-niklaaskerk-25

In januari 1907 werden de “moefen” aan de kaai in Hoeke geleverd. De oude plannen van de kerk werden in 1903 teruggevonden wat de kerkraad deed beslissen de toren in zijn oorspronkelijke staat te herbouwen. De doopkapel uit 1828, aan de noordzijde, werd gesloopt. Er werd een nieuw schip met 3 beuken van 4 traveeën gebouwd, het achtkantige gedeelte van de toren werd gedeeltelijk herbouwd, er kwam weer een spits op, er kwamen houten tongewelven en de barokke aankleding uit de restauratietijd ging er weer uit. De plechtige inwijding greep plaats op 16 augustus 1909. Monseigneur Waffelaert was de hoogste hoogwaardigheidsbekleder daar aanwezig.

Na een flinke klim van 136 trappen komen we, 26 meter boven de begane grond. Een unieke kans om alles eens "van bovenaf" te bekijken.

 

 


omd-nederland logo-omd-vl-zwart-100x100

Programma voor de Zwinstreek

Open Monumentendag 2012

Open Monumentendag Nederland: zaterdag 8 september 2012
Open Monumentendag Vlaanderen: zondag 9 september 2012Open Monumentendag Knokke-Heist

Overzicht
Orgel- en beiaardtocht
Sint-Antonius Abtkerk - Heist
Museum Sincfala - Heist
Sint-Magaretakerk - Knokke
Atelier Luc Peire - Knokke
Performance: Verticaal ritme - Knokke
deKunstacademie - Knokke
Evocatie: Tableau vivant de Knocke
Kalfmolen - Knokke
Tentoonstelling 40 jaar Knocke is Hier
Sint-Vincentiuskerk - Ramskapelle
Molen van Callant - Ramskapelle
For Freedom Museum - Ramskapelle
Sint-Niklaaskerk - Westkapelle

 

OMD Zwinstreek Nederland
(8 september)

Gemeente Sluis

OMD Zwinstreek Vlaanderen
(9 september)

Gemeente Damme
Gemeente Maldegem
Gemeente Sint-Laureins


Praktische info

Gratis touristisch treintje (Uurrooster)

icon_facebook Volg ons via Facebook

 Algemeen overzicht
 

Open monumentendag Vlaanderen
Open Monumentendag Nederland

Naar startpagina - Open Monumentendag Knokke-Heist

 

omd-banner-2012-for-freedom-museum

Praktische informatie

Plaats:

Ramskapellestraat 91-93, Ramskapelle

Uren: Van 10-18u, met doorlopend gidsbeurten

Verhaal:

Dit museum belicht de bevrijding van de Zwinstreek in het najaar van 1944, een intens conflict tussen de Duitse bezetter en de hoofdzakelijk Canadese bevrijders. In de tuin liggen de wrakstukken van vliegtuigen die zijn opgegraven door het archeologisch team van de Belgian Aviation History Association.
Zie ook:  www.forfreedommuseum.be

.

 

Het For Freedom Museum brengt op een bruisende en realistische wijze de sombere tijden van de Tweede Wereldoorlog in beeld. Geen enkele inwoner uit de Zwinstreek en West-Zeeuws-Vlaanderen bleef tussen 1940 en 1944 gespaard van repressie en ontbering. Deze zwarte periode in onze geschiedenis vormt het hoofdthema van het museum. In tegenstelling tot andere musea evoqueert For Freedom in zeer natuurgetrouwe decors de verschillende facetten van WO II. De sfeer ademt de bezetting, vervolging en bevrijding van de oorlog uit. Als bezoeker word je werkelijk ondergedompeld in de donkere bladzijden van onze geschiedenis tussen 10 mei 1940, de eerste dag van de bezetting, en 1 november 1944, de verlossende datum van de bevrijding van onze regio.

 


omd-nederland logo-omd-vl-zwart-100x100

Programma voor de Zwinstreek

Open Monumentendag 2012

Open Monumentendag Nederland: zaterdag 8 september 2012
Open Monumentendag Vlaanderen: zondag 9 september 2012Open Monumentendag Knokke-Heist

Overzicht
Orgel- en beiaardtocht
Sint-Antonius Abtkerk - Heist
Museum Sincfala - Heist
Sint-Magaretakerk - Knokke
Atelier Luc Peire - Knokke
Performance: Verticaal ritme - Knokke
deKunstacademie - Knokke
Evocatie: Tableau vivant de Knocke
Kalfmolen - Knokke
Tentoonstelling 40 jaar Knocke is Hier
Sint-Vincentiuskerk - Ramskapelle
Molen van Callant - Ramskapelle
For Freedom Museum - Ramskapelle
Sint-Niklaaskerk - Westkapelle

 

OMD Zwinstreek Nederland
(8 september)

Gemeente Sluis

OMD Zwinstreek Vlaanderen
(9 september)

Gemeente Damme
Gemeente Maldegem
Gemeente Sint-Laureins


Praktische info

Gratis touristisch treintje (Uurrooster)

icon_facebook Volg ons via Facebook

 Algemeen overzicht
 

Open monumentendag Vlaanderen
Open Monumentendag Nederland

Naar startpagina - Open Monumentendag Knokke-Heist

 

omd-banner-2012-molen-van-callant

Praktische informatie

Plaats: Ramskapellestraat z/n, Ramskapelle

Uren: Van 10-18u, met doorlopend gidsbeurten en aanwezigheid van molenaar

Verhaal: Deze spierwitte bergmolen (1897), met onderdelen van een oudere staakmolen die al in 1461 wordt vermeld, staat aan de rand van een pittoresk polderdorp. Hij is in 1999 als monument beschermd en de omgeving als dorpsgezicht. In 1912 werd hij uitgerust met een motor om ook op windstille dagen te kunnen malen. De molenaar vertelt met passie over de molen en zijn restauratie.

 

De oudste vermelding van een molen in Ramskapelle is uit 1416: ‘te Ramscapelle, eene meulne toebehoorende Janne van Dudzeele’. De molen, een houten staakmolen, was op een kleine kunstmatige heuvel gebouwd, 200 meter ten zuiden van de dorpskom, vermoedelijk om de mensen die in de nabijgelegen steenovens werkten, van brood te voorzien. Bij de molen hoorde immers ook een bakkerij. Pourbus tekende de molen van Ramskapelle op zijn kaart van 1571. Rond 1580, tijdens de godsdiensttroebelen, gaat de molen in de vlammen op, maar wordt daarna weer opgericht. De laatste staakmolen begaf het in 1896 tijdens een storm.

In 1897 bouwde Jozef De Vos met hergebruik van bepaalde 17de- of 18de-eeuwse onderdelen van de afgebroken staakmolen, een stenen molen in gele baksteen (formaat 22 x 11 x 6,5 cm) met rondboogvensters en twee ingangen, bestaande uit eenvoudige bakstenen dorpels en klampdeuren. In de roodgeschilderde sluitsteen boven de ingang staat de inscriptie: ‘J. De Vos / Deckers 1897’. In 1912 werd door een Duits bedrijf een motor geïnstalleerd, waardoor de molen mechanisch of door de wind kon worden aangedreven. De motor stond buiten de molen en werd door een riem verbonden met de onderaandrijving, waarvan de aandrijfwielen aan de buitenkant van de romp bevestigd waren. De huidige eigenaarsfamilie Callant verwierf de molen in 1924.

In 1934 wordt één roede uitgehaald, in 1936 de andere. Op 5 januari 1936 waait door een storm de kap van de molen. Vanaf dan tot 1960 draait de molen mechanisch, het maalwerk werd via een extern riemwiel door een buiten de molen opgestelde motor aangedreven. Het mechanisme - twee maalstoelen op de steenzolder, het spoorwiel dat twee kamwielen aandrijft - bleef gelukkig aanwezig. Charles Callant was molenaar tot 1960. De molen kwam daarna buiten gebruik. Doordat de koppen van de moerbalken volledig uitgerot waren, was er instortingsgevaar. Ofwel moest men alles stutten, ofwel de volledige binneninrichting verwijderen. Er werd gekozen voor de laatste oplossing.

Na de klassering in 1999 als monument en de gebouwen in de onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht ontstonden plannen voor de restauratie. De maalinrichting en de zolders werden in juni 2001 uit de molen gehaald met een hijskraan. Alle onderdelen werden van een etiket voorzien, behandeld tegen houtworm en verdere verrotting en opgeslagen in een loods. Intussen werd de molenromp, vloeren en trappen en het overige metselwerk gerestaureerd. In 2005 was de molen terug maalklaar.

 


omd-nederland logo-omd-vl-zwart-100x100

Programma voor de Zwinstreek

Open Monumentendag 2012

Open Monumentendag Nederland: zaterdag 8 september 2012
Open Monumentendag Vlaanderen: zondag 9 september 2012Open Monumentendag Knokke-Heist

Overzicht
Orgel- en beiaardtocht
Sint-Antonius Abtkerk - Heist
Museum Sincfala - Heist
Sint-Magaretakerk - Knokke
Atelier Luc Peire - Knokke
Performance: Verticaal ritme - Knokke
deKunstacademie - Knokke
Evocatie: Tableau vivant de Knocke
Kalfmolen - Knokke
Tentoonstelling 40 jaar Knocke is Hier
Sint-Vincentiuskerk - Ramskapelle
Molen van Callant - Ramskapelle
For Freedom Museum - Ramskapelle
Sint-Niklaaskerk - Westkapelle

 

OMD Zwinstreek Nederland
(8 september)

Gemeente Sluis

OMD Zwinstreek Vlaanderen
(9 september)

Gemeente Damme
Gemeente Maldegem
Gemeente Sint-Laureins


Praktische info

Gratis touristisch treintje (Uurrooster)

icon_facebook Volg ons via Facebook

 Algemeen overzicht
 

Open monumentendag Vlaanderen
Open Monumentendag Nederland

Naar startpagina - Open Monumentendag Knokke-Heist

 

omd-banner-2012-sint-vincentiuskerk

Praktische informatie

Plaats:

Ramskapellestraat z/n, Ramskapelle

Uren:

11-17u, met doorlopend gidsbeurten

Verhaal:

Deze neogotische kerk (1859) ligt aan de kronkelende dorpsweg die door Ramskapelle loopt, binnen een ommuurd en beboomd kerkhof met grafstenen uit eind 19de en begin 20ste eeuw. Het orgel uit het tweede kwart van de 19de eeuw is vervaardigd door Maximilien Van Peteghem (1822-1870), de laatste telg van het geslacht Van Peteghem. Met een kindvriendelijke gids. | I.s.m. Kerkfabriek Ramskapelle.

 

 

De neogotische Sint-Vincentiuskerk1 (1859) ligt aan de kronkelende dorpsweg doorheen Ramskapelle. Het kerkgebouw is gelegen binnen een ommuurd en beboomd kerkhof met grafstenen uit eind 19de en begin 20ste eeuw. Binnen de kerkhofmuur loopt een ommegang, met kapelletjes uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.

Het orgel2 uit het tweede kwart van de 19de eeuw is vervaardigd door Maximilien Van Peteghem (1822-1870) de laatste telg van het geslacht Van Peteghem. Hij bouwde het orgel voor de oude kerk, in een sobere orgelkast in klassieke stijl. De kerk is in 1863-1864 afgebroken op de toren na. Omstreeks 1865 krijgt het orgel zijn plaats terug. De Brugse orgelmaker Louis-Benoît Hooghuys stelt het instrument opnieuw op. Hij bouwt het bovendien licht om omdat de muzikale smaak intussen gewijzigd is. Zo wordt de te scherpe Cornet vervangen door een zachte Montre 8v, het klavier verplaatst naar de linkerzijkant en een pedaal toegevoegd. Na de eeuwwisseling volgt nogmaals een aanpassing. In 1923 vervangt orgelmaker Jules Anneessens volgens de smaak van die tijd nog eens 2 andere originele registers: de Fourniture wordt een Voix Céleste en de Trompet een Salicional. Hierdoor verdwijnt de typische eigenheid van het instrument.

De jaren nadien geraakt het orgel sterk in verval. Het wordt in 1985 gerestaureerd door orgelmaker Frans Loncke en zonen uit Zarren. Pastoor-orgeldeskundige F. Rotsaert treedt op als adviseur. Het orgel krijgt opnieuw zijn oorspronkelijke samenstelling met 7 registers (klankleuren) en 2 speelhulpen tremulant (bevende klank) en rossignol (imitatie van de nachtegaal). De oude pijpen worden met zorg hersteld, de verdwenen pijpen worden gereconstrueerd naar oud model. Een nieuw klavier (met 54 toetsen) wordt naar oude voorbeelden terug in de rugwand ingebouwd en het pedaal verdwijnt. De fraaie klank van het orgel komt terug. Mede dankzij de schitterende akoestiek van de éénbeukige kerk is dit instrument een pareltje voor het spelen en beluisteren van orgelmuziek. Het instrument telt 548 pijpen: hiervan zijn 14 pijpen in eik, de overige zijn gemaakt uit lood en tin.

Bij de restauratie worden ook de orgelkast en doksaalbalustrade hersteld. In een beschilderde band onderaan komt een opmerkelijke en unieke band met musicerende engeltjes. Vermoedelijk is de gehele kast oorspronkelijk op deze manier beschilderd. Ook de 2 engelenfiguren bovenaan de orgelkast zijn fraai houtsnijwerk. Het orgel bestaat uit een sobere klassieke viervoetskas uit grenenhout en is in eikimitatie beschilderd. Het front is ingedeeld in drie velden, waarvan de twee buitenste als vlakke torens zijn geprofileerd. Het eveneens vlakke tussenveld brengt een binding tot stand tussen de beide torens. Het bindingswerk, gesneden uit lindehout, dat de frontpijpen in de velden afsluit, is in draperievorm vervaardigd. Twee vergulde houten engelen bekronen het geheel.

De inwijding en het inspelen vindt plaats op zondag 15 september 1985. Na de restauratie wordt het instrument op 3 maart 1986 beschermd als monument. Sindsdien is er een jaarlijks onderhoud en wordt het instrument telkens gestemd.

Het ontstaan van de kerk in Ramskapelle is onduidelijk. De westtoren is deels te dateren in de 13de of 14de eeuw. Het kerkgebouw wordt met uitzondering van de toren opnieuw opgericht in het laatste kwart van de 16de eeuw na vernielingen tijdens de godsdiensttroebelen. Er volgt een grondige wederopbouw van de kerk in 1634-1635. De doopkapel links van de ingang dateert uit 1716, het jaar dat ook aan de kerkbeuken wordt gewerkt. In 1719 beschadigt een neervallend kruis het dak van de kerk. Het dak en de torennaald worden hersteld. Er volgen opnieuw herstellingswerken aan de torenspits in 1751. In 1762 wordt de zonnewijzer geplaatst.

De kerkfabriek krijgt in 1859 de toestemming om een nieuwe neogotische kerk te bouwen (architect, provinciaal bouwmeester P. Buyck), met behoud van de oude toren. De muren van de te klein geworden kerk zijn verrot en het dak kan niet meer hersteld worden. De nieuwe neogotisch getinte kerk wordt opgetrokken in 1863-1864, enkel de oude westtoren blijft bewaard.

Voetnoot

1 Kerk met ommegang en kapelletjes beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 30.10.1985 .

2 Beschermd als monument bij M.B. van 30.06.1986.

 

 


omd-nederland logo-omd-vl-zwart-100x100

Programma voor de Zwinstreek

Open Monumentendag 2012

Open Monumentendag Nederland: zaterdag 8 september 2012
Open Monumentendag Vlaanderen: zondag 9 september 2012Open Monumentendag Knokke-Heist

Overzicht
Orgel- en beiaardtocht
Sint-Antonius Abtkerk - Heist
Museum Sincfala - Heist
Sint-Magaretakerk - Knokke
Atelier Luc Peire - Knokke
Performance: Verticaal ritme - Knokke
deKunstacademie - Knokke
Evocatie: Tableau vivant de Knocke
Kalfmolen - Knokke
Tentoonstelling 40 jaar Knocke is Hier
Sint-Vincentiuskerk - Ramskapelle
Molen van Callant - Ramskapelle
For Freedom Museum - Ramskapelle
Sint-Niklaaskerk - Westkapelle

 

OMD Zwinstreek Nederland
(8 september)

Gemeente Sluis

OMD Zwinstreek Vlaanderen
(9 september)

Gemeente Damme
Gemeente Maldegem
Gemeente Sint-Laureins


Praktische info

Gratis touristisch treintje (Uurrooster)

icon_facebook Volg ons via Facebook

 Algemeen overzicht
 

Open monumentendag Vlaanderen
Open Monumentendag Nederland

Naar startpagina - Open Monumentendag Knokke-Heist

 

omd-banner-2012-kalfmolen

Praktische informatie

Plaats: Graaf Jansdijk 236, Knokke

Uren: Van 10-18u, met doorlopend gidsbeurten door de molenaars

Verhaal: Deze beschermde molen (ca. 1670?), een open houten standaardmolen, bepaalt het beeld van de Graaf Jansdijk. De huidige molen is genoemd naar de vlakbij gelegen herberg Het Kalf, zoals ook de wijk sinds de 19de eeuw heet en bepaalt het beeld van de Graaf Jansdijk. De twee kersverse molenaars geven deskundige uitleg. Bij winderig weer wordt graan gemalen.

 

In de 17de eeuw werd op de Graaf Jansdijk, die dateert uit het begin van de 15de eeuw, een molen gebouwd die naar de wijk waar hij staat werd genoemd: ‘De Kalfmolen’. Waar oorspronkelijk de zeedijk lag, zou volgens de overleveringen eerst een watermolen hebben gestaan. In die tijd heette de buurt Oosthoek en pas toen de dijk stevig genoeg was, kon er gedacht worden aan een open standaardmolen op de hoogte, in de wind en volgens het type uit de 16de eeuw. Dank zij het onderzoek van Maurice Coornaert in zijn boek ‘Knokke en Het Zwin’, weten we met zekerheid dat ‘de muelen die op den zeedijk staet’, in 1690 gebouwd, de Kalfmolen was.

In de eeuwen die volgden werden de namen van molenaars opgetekend om tot Ignace Devos te komen, pachter in 1834 en vermeld in de kadasterlegger uit die tijd. In de balken werden meerdere namen gegrift zoals Collyn 1733, J.P. Delanghe 1770, T. Tytens (zonder datum) en L.P. Devos 1864. Na Pol Devos werd de molen verkocht aan Edward Verheye, de Grauwen, zoals hij werd genoemd. Hij bleef er tot 1914. Door de Eerste Wereldoorlog viel de molen stil en raakte grotendeels in verval. De Belgische Staat verwierf het eigendom en liet de molen herstellen. Pas in 1926 zette molenaar Lotheir Peel de Kalfmolen opnieuw in werking. Door het gebrekkige molenmechanisme hield molenaar Peel er na één jaar mee op. Dan bood zich nog een zekere Fons Hillens aan, maar hij vond de pachtprijs te hoog.

De Caelfmolen (1760), de Calfmolen (1772), de Kalfmeulen (1838) werd in 1928 aangekocht door de vrienden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen met medewerking van het gemeentebestuur van Knokke, de vereniging Het Zoute en de Touring Club van België. Zo kon de molen van het Kalf behouden blijven en andermaal worden ingewijd tijdens de folklorefeesten in augustus 1928. In latere jaren had de molen hoe langer hoe meer te lijden van de tand des tijds. Na de Tweede Wereldoorlog werd de molen hersteld en zag hij er een tijdje weer zo goed als nieuw uit. Hoewel de molen vanbinnen volledig was uitgerust, werd hij niet in werking gezet. In de jaren 1970 kraakten de horizontale wieken onder hun gewicht en een restauratiebeurt drong zich op. In januari 1974 werd het gemeentebestuur van Knokke-Heist eigenaar van de molen.

 


omd-nederland logo-omd-vl-zwart-100x100

Programma voor de Zwinstreek

Open Monumentendag 2012

Open Monumentendag Nederland: zaterdag 8 september 2012
Open Monumentendag Vlaanderen: zondag 9 september 2012Open Monumentendag Knokke-Heist

Overzicht
Orgel- en beiaardtocht
Sint-Antonius Abtkerk - Heist
Museum Sincfala - Heist
Sint-Magaretakerk - Knokke
Atelier Luc Peire - Knokke
Performance: Verticaal ritme - Knokke
deKunstacademie - Knokke
Evocatie: Tableau vivant de Knocke
Kalfmolen - Knokke
Tentoonstelling 40 jaar Knocke is Hier
Sint-Vincentiuskerk - Ramskapelle
Molen van Callant - Ramskapelle
For Freedom Museum - Ramskapelle
Sint-Niklaaskerk - Westkapelle

 

OMD Zwinstreek Nederland
(8 september)

Gemeente Sluis

OMD Zwinstreek Vlaanderen
(9 september)

Gemeente Damme
Gemeente Maldegem
Gemeente Sint-Laureins


Praktische info

Gratis touristisch treintje (Uurrooster)

icon_facebook Volg ons via Facebook

 Algemeen overzicht
 

Open monumentendag Vlaanderen
Open Monumentendag Nederland

Naar startpagina - Open Monumentendag Knokke-Heist