HomeOpen Monumentendag 2012 - Sint-Niklaaskerk

 

omd-banner-2012-sint-niklaaskerk

Praktische informatie

Plaats:

Dorpsstraat z/n, Westkapelle

Uren:

11-17u, met doorlopend gidsbeurten

Verhaal:

Al meer dan 800 jaar is Sint-Niklaas een zelfstandige parochie. Er stond al een kerk in de 12de eeuw, die later werd verwoest, heropgebouwd, uitgebreid en aangepast. De laatste grote uitbreiding en herstelling dateert van 1906-1909. Toen kreeg de kerk ook een nieuwe spits. Centraal staat het Van Peteghem-orgel uit 1808. Ook de toren is uitzonderlijk toegankelijk. Met een kindvriendelijke gids. | I.s.m. Kerkfabriek Westkapelle.

.

 

Van de oorspronkelijke gotische kerk uit de 2e helft van de 13de eeuw blijven thans nog de kruisbeuk en de middentoren over. De drie hallenkoren zijn pas in de 14de-15de eeuw gebouwd. Zoals in Koudekerke staken de Engelsen de gotische kerk in brand in 1405. Daar de toren belangrijk was als baken voor de scheepvaart “om Vlaenderen te vinden” (Hanzen) werd de kerk met steun van de Vlaamse steden en het Brugse Vrije spoedig heropgebouwd. Tijdens de godsdienstoorlogen werd de kerk zwaar beschadigd; de beuken werden niet herbouwd en de spitsbogen werden door barokvensters vervangen. De spits, zes verdiepingen, werd in 1664 door de bliksem getroffen, brandde af en werd niet in ere hersteld. Het barokke doksaal uit 1648, in 1804 naar de toenmalige westmuur verplaatst en aangepast, is volgens deskundigen een van de vroegste en kunsthistorisch belangrijkste van de Zwinstreek.

Het orgel

omd-2012-sint-niklaaskerk-38

In 1648 bouwde Arnout Medaert, lid van een bekend orgelbouwersgeslacht een orgel en was wellicht het eerste en belangrijkste orgel van de Zwinstreek. Het orgel zat in een barokke orgelkast zat van timmerman en beeldhouwer Clement de Prince en Walram Romboudt uit Lissewege. De nog steeds bestaande orgelkast heeft een rechtlijnige symmetrie en is sober van uitvoering, zodat de stijl ook aan de Renaissance herinnert. Tijdens de Franse Revolutie worden de roerende goederen van de kerkfabriek verkocht. In 1802 wordt de kerk heropend. De leuning van het doksaal wordt in 1804 aangepast en vertoont een fries die onderbroken is met engel- en leeuwenkopjes. Het geheel steunt op zuilen met Korintische kapitelen.

omd-2012-sint-niklaaskerk-43Oorspronkelijk stond het doksaal net voor het koor, maar het werd tijdens de verbouwing, samen met het orgel, verplaatst naar de westmuur van vroeger. Daarbij moesten enkele aanpassingen gebeuren aan het oorspronkelijk uiterlijk van de orgelkast. Na herschilderen van het interieur in 1806, wordt in 1808 in de bestaande orgelkast een nieuw kerkorgel van de familie van Peteghem uit Gent geplaatst. In 1938 werden het doksaal en het vergrootte orgel omgebouw door Anneessens naar het noordkoor overgebracht. Vóór de verbouwing was de orgelkast driedelig met een vooruitspringend hoger middengedeelte. In het midden van de borstwering van het doksaal was een driedelig rugpositief ingebouwd.

 

 

 

De toren

omd-2012-sint-niklaaskerk-27

Pastoor Edward Lagace zette zich ook in voor een nieuwe torenspits. Pogingen om de toren te laten klasseren mislukten. De pastoor aanvaardde die niet en diende een nieuwe aanvraag in bij de Commissie van Schone Kunsten. In 1906 kwam er een goedkeuring. Door de bisschop en de gemeente werd een bijkomende subsidie toegekend voor uitbreiding van de kerk. De aanbesteding greep plaats op 20 september 1906 en de gebroeders Jules en Charles Serreyn voerden de werken uit voor 97.885 fr. Alphonse Depauw uit Brugge, een gekend ontwerper van kerkmeubilair, was de bouwmeester.

omd-2012-sint-niklaaskerk-25

In januari 1907 werden de “moefen” aan de kaai in Hoeke geleverd. De oude plannen van de kerk werden in 1903 teruggevonden wat de kerkraad deed beslissen de toren in zijn oorspronkelijke staat te herbouwen. De doopkapel uit 1828, aan de noordzijde, werd gesloopt. Er werd een nieuw schip met 3 beuken van 4 traveeën gebouwd, het achtkantige gedeelte van de toren werd gedeeltelijk herbouwd, er kwam weer een spits op, er kwamen houten tongewelven en de barokke aankleding uit de restauratietijd ging er weer uit. De plechtige inwijding greep plaats op 16 augustus 1909. Monseigneur Waffelaert was de hoogste hoogwaardigheidsbekleder daar aanwezig.

Na een flinke klim van 136 trappen komen we, 26 meter boven de begane grond. Een unieke kans om alles eens "van bovenaf" te bekijken.

 

 


omd-nederland logo-omd-vl-zwart-100x100

Programma voor de Zwinstreek

Open Monumentendag 2012

Open Monumentendag Nederland: zaterdag 8 september 2012
Open Monumentendag Vlaanderen: zondag 9 september 2012Open Monumentendag Knokke-Heist

Overzicht
Orgel- en beiaardtocht
Sint-Antonius Abtkerk - Heist
Museum Sincfala - Heist
Sint-Magaretakerk - Knokke
Atelier Luc Peire - Knokke
Performance: Verticaal ritme - Knokke
deKunstacademie - Knokke
Evocatie: Tableau vivant de Knocke
Kalfmolen - Knokke
Tentoonstelling 40 jaar Knocke is Hier
Sint-Vincentiuskerk - Ramskapelle
Molen van Callant - Ramskapelle
For Freedom Museum - Ramskapelle
Sint-Niklaaskerk - Westkapelle

 

OMD Zwinstreek Nederland
(8 september)

Gemeente Sluis

OMD Zwinstreek Vlaanderen
(9 september)

Gemeente Damme
Gemeente Maldegem
Gemeente Sint-Laureins


Praktische info

Gratis touristisch treintje (Uurrooster)

icon_facebook Volg ons via Facebook

 Algemeen overzicht
 

Open monumentendag Vlaanderen
Open Monumentendag Nederland

Naar startpagina - Open Monumentendag Knokke-Heist