Chronologie Damse vaart

Datum / JaartalGebeurtenis
27/01/1823
Brief van Opsomer aan de provincie West-Vlaanderen in verband met de toestemming voor het bouwen van een barge
07/02/1823 (?)
Brief van de hoofdingenieur aan de gouverneur (?) over de maten van de barge
13/02/1823
Plan voor een nieuwe barge met de goedkeuring
22/02/1823
Brief van de gouverneur aan de hoofdingenieur over de barge
27/05/1823
Caerte figurative aanwijzende alwaer de gendsche wateren van de Lieve zijn loopende, sedert het maken van den nieuwen vaerd van brugge naar sluys
1824
Over de barge van Brugge naar Sluis
1824
Over de barge van Brugge naar Sluis
20/07/1824
Behandeling van klachten over gronden die in 1812 onteigend werden “voor het aanleggen eener vaart van Brugge naar Sluis en voorts tot de Westerschelde”
1825
Over de barge van Brugge naar Sluis
02/02/1825
Ontwerp door J. De Brock voor een houten ophaalbrug over de Damse Vaart
1825
Over de toestand van het kanaal Brugge – Sluis
15/07/1825
Rapport door De Pauw in voorbereiding op het bevaarbaar maken van het kanaal Brugge – Sluis en het verlengen tot aan de Schelde, met een kaart van Sluis
25/10/1825
Krantenartikel over het leggen van een draaibrug in Damme
1826
Over de barge van Brugge naar Sluis
13/04/1826
Krantenartikel over de aanbesteding van een nieuwe brug buiten de Dampoort
1827
Over de barge van Brugge naar Sluis
1827
Over de nieuwe dubbele ophaalbrug in Damme
1828
Over de barge van Brugge naar Sluis
1829
Over de barge van Brugge naar Sluis
1829
Over de werken aan de Dampoort in Brugge
1829
Op verslag van de hoofdingenieurs De Brock en Noël werd in principe beslist de vaart van Sluis naar Breskens door te trekken, vooral om de afwatering van de polderstreek te bevorderen
1829
C. Cox, Project van een nieuwe ophaalbrug over het kanaal van Brugge naar Sluis te Damme
1829
Kaart met de tekeningen van de te vernieuwen bovendeuren van de Dampoortse sluis en het kanaal van Gent naar Oostende te Brugge
11/12/1829
Over het ontwerp van Gedeputeerden van Westvlaanderen nopende makene veranderingen aan de bestaande sluis bij de Dampoort te Brugge
15/04/1830
Krantenartikel over het droogzetten van het kanaal Brugge – Sluis