Chronologie Damse vaart

Datum / JaartalGebeurtenis
1818
J.F. Mabesoone, kaart van de waterwegen tussen Brugge en Sluis met opgave van de aanpalende gronden die aan de stad Brugge toebehoren
1818
Stand van zaken over de werken aan het kanaal Brugge – Sluis
01/1818
Plakkaat met de aanbesteding verderzetting kanaal Brugge – Sluis
12/02/1818
De aanbesteding wordt door Den Haag goedgekeurd en toegewezen aan François Bouuaert
18/08/1818
Kaart van de situatie der landen beoosten de stad Sluis daarin begrepen de bedijke Sophia Polder en Aardenburgsche Haven
31/12/1818
Bestek voor de verkoop van gronden in het traject Brugge – Sluis
1819
Plan van de brug in Damme
26/01/1819
Aanbesteding voor de verkoop van onteigende goederen voor het kanaal naar de Schelde, sectie van Brugge naar Sluis
12/02/1819
Staat van de Bruggelingen die aan het kanaal werkten
16/02/1819
Brief van de hoofdingenieur van waterstaat aan de burgemeester De Croeser van Brugge met een namenlijst van arbeiders die aan het kanaal Brugge – Sluis werken
1819
Stand van zaken over het kanaal Brugge – Schelde
26/07/1819
Krantenartikel over de toestand van de Westvlaamse waterwegen
08/1819
Mabesoone, kaart van de vaart van Brugge naar Sluis
1820
Joseph Ducq, Portret van Koning Willem I
25/01/1820
Krantenartikel over de verpachting van de dijken en trekwegen langs het kanaal Brugge - Sluis
09/03/1821
Brief aan het provinciebestuur West-Vlaanderen over de barge
22/03/1821
Aanbesteding van een bargedienst op het kanaal Brugge – Sluis (termijn van 9 jaar, vanaf 15/11/1821)
19/10/1821
Affiche over de aanbesteding van de bargie van Brugge naaar Sluis
25/10/1821
Brief van de gouverneur van Zeeland over de winterregeling van de barge
27/10/1821
Krantenartikel over de verpachting van de barge tussen Brugge en Sluis
04/06/1822
Krantenartikel over het doortrekken van het kanaal Brugge – Sluis tot de Schelde
30/10/1822
Brief van de burgemeester en schepenen van Brugge aan de gouverneur van West-Vlaanderen over de barge
02/11/1822
Dubbel van de brief aan de gouverneur van Zeeland over de barge
1823
Over de barge van Brugge naar Sluis
1823
Over het project om twee sluizen te bouwen aan de Dampoort