Chronologie Damse vaart

Datum / JaartalGebeurtenis
17/08/1809
Rondschrijven van de prefect van het Scheldedepartement aan de ontvangers van de directe belastingen, waarin ook de verlenging van het kanaal Brugge – Sluis ter sprake komt
18/08/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de inval van de Engelsen in Walcheren
20/08/1809
Offerte voor een bedrag van 1.047.054,85 francs voor de werken tussen Fort Sint-Donaas en Nieuwenhaven.
20/08/1809
Plan van het tweede deel van het kanaal Brugge – Schelde (Sluis – Nieuwenhaven)
22/08/1809
Brief van Napoleon aan Decrès, minister van de marine, over de val van Vlissingen
22/08/1809
De werken van het tweede deel van het kanaal Brugge – Schelde worden toegewezen aan François Bouvaert
24/08/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de val van Vlissingen
24/08/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de val van Vlissingen
27/08/1809
Brief van Napoleon aan Bernadotte, commandant van het leger in Antwerpen, over de val van Vlissingen
04/09/1809
Brief van Napoleon aan Decrès, minister van de marine, over de verdediging van Antwerpen
05/09/1809
Brief van Napoléon aan Decrès, minister van de marine, over de herovering van Walcheren
07/09/1809
Brief van Napoleon aan de graaf van Champagne, minister van buitenlandse zaken, over de toestand van de Engelsen in Walcheren
14/09/1809
Brief van Napoléon aan Decrés, minister van de marine, over de verdediging van het Scheldegebied
24/09/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de verdediging van Antwerpen en de Schelde
25/09/1809
Decreet over de verdediging van de Schelde
25/09/1809
Bijlage bij het decreet van Napoleon over de verdediging van de Schelde
25/09/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de verdediging van het eiland Cadzand
26/09/1809
Brief van Napoleon aan Decrès, minister van de marine, over de rol van pramen
02/11/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over een expeditie naar het eiland Walcheren
03/12/1809
Redevoering van Napoleon bij de opening van wetgevende jaar waarin hij gewag maakt van de slechte toestand van het Engelse leger in Walcheren
27/12/1809
Wet die de financiering van het kanaal Brugge – Schelde regelt
13/02/1810
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de verdedingswerken langs de Schelde
04/04/1810
Brief van de directeur-generaal bruggen en wegen aan Chauvelin, prefect van het departement van de Leie om te ontvangst te bevestigen van de rekeningenstaat van januari 1810 voor de werken aan het kanaal Brugge – Schelde
06/04/1810
Instructies van de directeur-generaal van bruggen en wegen aan Chauvelin, prefect van het departement van de Leie, over de precieze richting en afmetingen van het kanaal met ook de goedkeuring van de ramingen van het tweede deel van het project
20/04/1810
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de verdedigingswerken in het Scheldegebied