Chronologie Damse vaart

Datum / JaartalGebeurtenis
02/05/1810
Brief van de prefect van departement van de Schelde aan zijn collega van de Leie over de inkomsten, bedoeld van het kanaal Brugge – Schelde
18-20/05/1810
Napoleon bezoekt Brugge
19/05/1810
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de verdediging van de Schelde
21/05/1810
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de rol van Oostende
23/05/1810
Verslag over het bezoek van Napoleon aan Brugge in de Gazette van Brugge
31/05/1810
Decreet dat beslist dat de stad Gent een jaarlijkse bijdrage van 100.000 fr en de stad Brugge een van 50.000 fr zou leveren voor een termijn van 12 jaar voor het kanaal Brugge – Schelde
31/05/1810
Uittreksel uit het decreet dat de bijdrage regelt dat Gent en Brugge dienen te betalen voor het kanaal Brugge – Schelde
15/06/1810
Brief van de hoofdingenieur aan de prefect van het departement van de Leie, waarin verwezen wordt naar een weigering van De Brock om te beginnen
03/07/1810
Beslissing van de ‘conseil de préfecture du département de la Lys’ om Debrock te verdrijven [évincé]
11/07/1810
Brief van Guilley ( ?), « division des travaux publics », aan de prefect van het departement van de Leie over het stopzetten van de werken aan het kanaal door De Brock
12/07/1810
Arrest van de prefect van het departement van de Leie waarin Imbert aangeduid wordt als regisseur voor de werken aan het kanaal
12/07/1810
Brief van Napoleon aan de graaf van Montalivet, minister van binnenlandse zaken, met instructies rond de kanalen van onder andere het eiland Cadzand
27/07/1810
Kostenstaat van het kanaal Sluis – Breskens in het departement van de Schelde
07/08/1810
Brief van de “conseiller d’Etat” aan Chauvelin, prefect van departement van de Leie, over het kanaal Brugge – Schelde
11/08/1810
Brief van de hoofdingenieur aan de prefect over het stopzetten van de werken aan het kanaal Brugge – Schelde
12/08/1810
Uit het register van de kamer van koophandel van Brugge blijkt de vrees dat de werken aan het kanaal Brugge – Schelde zullen stopgezet worden ten voordele van een kanaal van Gent naar Breskens
12/08/1810
Brief van de kamer van koophandel van Brugge aan Chauvelin, prefect van het departement van de Leie, over de plannen rond het kanaal Brugge – Schelde en de plannen rond Gent – Breskens
12/08/1810
Brief van de kamer van koophandel van Brugge aan Holvoet over de plannen rond het kanaal Brugge – Schelde
02/09/1810
Brief van de 2de inspecteur generaal over de werken in Breskens, met plan en verslag (21/08/1810)
1810
Uit het repertorium van de kamer van koophandel van Brugge: een kopie van de brief gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken, ten voordele van het kanaal Brugge –Schelde in vergelijking met het kanaal Gent – Breskens
1810
Brief (tussen 11/10/1810 en 08/11/1810) van de kamer van koophandel van Brugge aan de minister van Binnenlandse Zaken, ten voordele van het kanaal Brugge –Schelde in vergelijking met het kanaal Gent – Breskens
25/11/1810
Stand van zaken rond het kanaal Brugge – Breskens
18/01/1811
Brief waarin het plan vermeld wordt om Brugge en Gent met een enkele vaart te verbinden met Breskens: een kanaal van de Scheldemonding naar de vaart van Brugge naar Gent ter hoogte van Sint-Joris
01/02/1811
Stand van zaken rond het kanaal Brugge – Sluis
09/02/1811
De “conseil d’administration de l’Intérieur”, in aanwezigheid van Napoleon, besluit dat er twee vaarten zullen worden gegraven, het ene van Gent over Sas-van-Gent naar Breskens, het andere van Brugge over Sluis; beide kanalen zouden te Breskens in een havenkom uitmonden. Het bevel wordt gegeven om aan te vangen met de vaart van Brugge naar Sluis. Er wordt hiervoor een nieuw plan gevraagd