Chronologie Damse vaart

Datum / JaartalGebeurtenis
1813
Kaart Monnikerede
27/01/1814
Inspectieverslag van de werken aan de vaart Brugge – Schelde met een kostenstaat van 1813
20/04/1814
Rapport over de werken aan het kanaal die dringend uitgevoerd moeten worden
22/07/1814
Verslag over de barakken die gediend hebben voor de Spaanse krijgsgevangenen
23/07/1814
Schatting voor de verkoop van een deel van de barakken en het materiaal gebruikt bij de werken aan het kanaal Brugge – Schelde
01/09/1814
Plakkaat dat de verkoop van de barakken en materiaal en benodigdheden voor het graven van het kanaal Brugge – Schelde op 15/09/1814 aankondigt
26/09/1814
Brief van van Diel, directeur generaal van de Waterstaat, aan Raven, gecommitteerde ter inspectie van de zeewerken in Staats-Vlaanderen, over de werken aan het kanaal
10/10/1814
Brief en pro memorie van Hennequin over het kanaal Brugge – Schelde
16/10/1814
Kaart van de toestand van het kanaal Brugge – Sluis
18/06/1815
Napoleon wordt definitief verslagen in Waterloo
11/09/1815
Uit het register van de Kamer van Koophandel over het kanaal Brugge – Breskens
20/10/1815
Uit het register van de Kamer van Koophandel over het kanaal naar Breskens
17/11/1815
Uit het register van de Kamer van Koophandel over het kanaal Brugge – Breskens
13/12/1815
Bedenkingen over de concessie van Vandamme
26/12/1815
Brief aan de gouverneur over de concessie van Vandamme
1815
Uit het register van de Kamer van Koophandel over het kanaal Brugge – Sluis
11/06/1816
Rapport van de inspecteur over de werkzaamheden aan het kanaal
26/09/1816
Brief van van Diel, directeur generaal van Waterstaat, aan Raven over de toestand van het kanaal
11/11/1816
Brief van de gouverneur van West-Vlaanderen aan de minister van Waterstaat over het voortzetten van de werken aan het kanaal
23/01/1817
Brief van de minister van binnenlandse zaken aan de gedeputeerden van West-Vlaanderen over het kanaal Bruge – Schelde
07/02/1817
Brief van de minister van waterstaat en openbare werken aan de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen over het hervatten van de werken aan het kanaal Brugge-Schelde
15/08/1817
Bestek der onderscheidene aarde en rijswerken enz. tot het graven van het nieuwe kanaal tusschen de steden Brugge en Sluis met het aanleggen van wederzijdsche dijken en weg om bestraat te worden op de rechter oevere van het kanaal
02/10/1817
Brief van de minister van waterstaat en openbare werken aan de gouverneur van West-Vlaanderen over de voortzetting van de werkzaamheden aan het kanaal
1817
Scheldekaart van Charles François Beautemps-Beaupré
1818
De vaart van Brugge naar Sluis kon worden opengesteld voor schepen