Chronologie Damse vaart

Datum / JaartalGebeurtenis
11/02/1811
Uit het repertorium van de kamer van koophandel van Brugge over de beslissing over het kanaal Brugge – Schelde
23/02/1811
Uittreksel uit de minuten van de “sécrétairie d’Etat” over het inzetten van krijgsgevangenen
09/04/1811
Brief van hoofdingenieur Deschamps aan de prefect van het departement van de Leie over de werken aan het kanaal Brugge – Schelde
17/04/1811
Brief waarin de directeur generaal van bruggen en wegen een einde stelt aan de werken door De Brock
06/05/1811
Instructies voor de krijgsgevangenen bij bruggen en wegen
29/05/1811
Brief waarin werken vermeld worden in het gedeelte tussen Sluis en Breskens
01/06/1811
Brief met vermelding van het project aan de haven van Breskens
29/06/1811
Vraag om de werken aan het kanaal tussen Brugge en Sluis te mogen beginnen
08/07/1811
Affiche over de aanbesteding van de werken tussen Brugge en Fort Sint-Donaas
20/07/1811
Proces verbaal van toewijzing van het eerste deel van de werken Brugge – Sint-Donaas
25/07/1811
Brief van de prefect van het departement van de Schelde aan zijn college van de Leie over de toewijzing van de werken van het eerste deel van het kanaal tussen Brugge en de Schelde
05/08/1811
Toewijzing van de werken aan het kanaal tussen Brugge en Sluis aan Collignon Vanheulle uit Brugge voor 503 640.87
16/08/1811
Brief over het uithangen van een affiche met de definitieve toewijzing van de werken tussen Brugge en Sint-Donaas
23/09/1811
Besluit met de aanstelling van een regisseur voor de werken aan het eerste deel van het kanaal Brugge – Schelde
10/1811
Hernemen van de werken aan het kanaal
16/11/1811
Afrekening door De Brock voor de werken aan het kanaal in 1810-1811
06/12/1811
Dispuut tussen het stadsbestuur Damme en de ingenieurs van bruggen en wegen over de eigendom van stenen
1812
Plan van de weg en het kanaal Brugge – Breskens
16/01/1812
Verslag van Raffeneau, hoofdingenieur, aan de prefect van het departement van de Leie over de huisvesting van en voedsel voor de Spaanse krijgsgevangen
20/01/2012
In de briefwisseling van Openbare Werken wordt vermeld dat de logementen in het 'quartier des Carmelites' voor de bewakers (8 gendarmes en 2 brigadiers) van de twee bataljons Spaanse krijgsgevangenen nog net niet klaar waren
04/02/1812
Brief in het kader van de belastingen voor de werken aan het kanaal Brugge – Schelde
22/02/1812
Brief van de hoofdingenieur aan de prefect van het departement van de Leie over de klacht van de aannemer van het kanaal Brugge – Schelde
17/03/1812
Staat van de uitgaven voor het 3de en 4de bataljon van Spaanse krijgsgevangenen, toegewezen aan de werken aan het kanaal Brugge –Schelde
25/03/1812
Brief met vermelding van “Canal de Damme”
17/04/1812
Brief van de hoofdingenieur aan de prefect van het departement van de Leie over het feit dat de werken aan het kanaal niet kunnen uitgevoerd worden omdat het waterpeil in de Oostendse vaart niet laag kon gezet worden