Chronologie Damse vaart

Datum / JaartalGebeurtenis
25/04/1830
Krantenartikel over het droogzetten van het kanaal Brugge – Sluis
06/08/1830
De studie-commissie belast met het uitwerken van de plannen Sluis-Breskens ontvangt de mededeling dat nog enkel op haar advies wordt gewacht om met het ontwerp voor te gaan
13/08/1830
Extract uit het verbaal van Hun Edele Groot Achtbare de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland, over het doen van waarnemngen omtrent het Zwin
09/1830
Belgische Omwenteling
16/09/1830
Brief van de gedeputeerde staten van Oost-Vlaanderen aan de minister van Waterstaat over de afwatering van het gebied
29/09/1830
Brief van de minister van Waterstaat aan de gedeputeerden van Oost-Vlaanderen over de afwatering van het gebied
1830
Over het doortrekken van het kanaal tot aan de Schelde
1830/31
Hoeke krijgt een douanekantoor
1831
Over de barge van Brugge naar Sluis
17/11/1831
Noodzakelijke werken na de Belgische revolutie
15/03/1832
Over wateroverlast in Lapscheure
1832
Kaarten met het project van een afwateringskanaal van de terreinen gelegen langs de Hollandse grens tussen Zelzate en Blankenberge. Aangeduid op de kaart van Ph. Van der Maelen
1833
Rapport over de toestand in de provincie West-Vlaanderen
1834
Kaart van Alphonse Belpaire, Cartes du mouvement des transports en Belgique, dressée sur des données officielles du Département des Travaux Publics, Carte n° 1 Année 1834. Brussel, [ca. 1845]
01/07/1834
Vermelding van het Leopoldkanaal in de Kamer van Volksvertegenwoordiging
27/12/1834
Bespreking van het Leopoldkanaal in de Kamer van Volksvertegenwoordiging
24/01/1835
Bespreking van het Leopoldkanaal als onderdeel van een andere wet in de Kamer van Volksvertegenwoordiging
02/02/1835
Wetsvoorstel over het Leopoldkanaal in de Kamer van Volksvertegenwoordiging
1835
Overzicht van de kosten langs de Damse Vaart
12/04/1836
Bespreking van het wetsvoorstel van het Leopoldkanaal in de Kamer van Volksvertegenwoordiging
20/04/1836
Het wetsvoorstel voor het Leopoldkanaal wordt goedgekeurd in de Kamer en doorverwezen naar de senaat
01/08/1837
Moeilijkheden op de vaart Brugge-Oostende
16/03/1837
Wetsvoorstel voor het Leopoldkanaal
1838
Kaart van de Verenigde Wateringen van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, met aanduiding van de nummers van de beginnen, opgemaakt door J. Drubbele, gezworen landmeter, in opdracht van de regie van de watering, 1838. 1 kaart
11/1838
J. O. Andries. Recherches historiques sur les voies d'écoulement des eaux des eaux de Flandres à l’occasion du projet relatif à la construction du canal de Selzaete à la Mer du Nord. Brugge, F. De Pachtere, november 1838.