Chronologie Damse vaart

Datum / JaartalGebeurtenis
1808
Over het droogleggen van het kanaal voor het hergraven
03/07/1808
Voorstel van Frans Bouvaert voor de werken aan het kanaal
14/07/1808
Verklaring van Philippe De Brock om zich te houden aan de opgelegde voorwaarden bij het graven van het kanaal
15/07/1808
Bekwaamheidsattest ten voordele van Philippe De Brock
15/07/1808
Proces-verbaal van de aanbesteding met toewijzing van de werken aan het kanaal Brugge – Sluis aan Philippe De Brock (Oostende)
20/07/1808
Goedkeuring door de directeur generaal van de toewijzing van de werken aan Debrock
25/07/1808
Aanvang van de werken: “Deja les travaux commencés le 25 Juillet 1808”
03/08/1808
Brief van Vilain XIIII, commandant van de cohorte van de nationale garde, aan de prefect van het Scheldedepartement over het plan van de Brugse handelaars om een kanaal te graven van Hoofdplaat, Oostburg, Sluis naar Brugge
20/09/1808
Brief van de directeur-generaal van Bruggen en Wegen aan de prefect van het Leiedepartement over de verlenging van het kanaal tot de Schelde
17/01/1809
Brief van de directeur-generaal bruggen en wegen aan Chauvelin, prefect van het departement van de Leie, om de ontvangst te bevestigen van de rekeningenstaten van september-november 1808 over het graven van het kanaal Brugge – Sluis
05/02/1809
Brief van Deschamps, hoofdingenieur van het departement van de Leie, aan Chauvelin, prefect van het departement van de Leie, over de verlenging van het kanaal Brugge – Sluis tot de Schelde
13/03/1809
Napoleon stelt 1 000 000 francs beschikbaar voor de versterking van de verdedigingswerken rondom de Schelde, waarvan 1/3 voor Vlissingen
18/03/1809
Brief van de directeur-generaal bruggen en wegen aan Chauvelin, prefect van het Leiedepartement, over de verlenging van het kanaal Brugge – Sluis tot de Schelde
23/05/1809
Brief van de directeur-generaal brugge en wegen aan Chauvelin, prefect van het departement van de Leie, over de vraag van Debrock voor een hogere prijs van puin in het kader van het graven van het kanaal Brugge – Sluis
22/07/1809
Uittreksel uit de besluiten van het Scheldedepartement met onder andere de extrabelastingen om de verlenging te bekostigen van het kanaal Brugge – Sluis tot aan de Schelde
30/07/1809
Landing van de Engelsen op het eiland Walcheren
01/08/1809
Brief van de ontvanger de directe belastingen van de gemeente Waarschoot aan de prefect van het Scheldedepartement over de belastingsopbrengsten voor ondermeer het kanaal Brugge – Schelde
06/08/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minster van Oorlog, over de inval van de Engelsen in Walcheren
07/08/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van Oorlog over de inval van de Engelsen in Walcheren
07/08/1809
Brief van Napoleon aan Kellermann, commandant van het reserveleger, over de inval van de Engelsen in Walcheren
09/08/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de inval van de Engelsen in Walcheren
13/08/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de inval van de Engelsen in Walcheren en de maatregelen die moeten genomen worden
14-15/08/1809
overgave van Vlissingen aan de Engelsen
16/08/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de inval van de Engelsen in Walcheren
16/08/1809
Brief van Napoleon aan Decrès, minister van de marine over de inval van de Engelsen in Walcheren